Informace o změně Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a o změně Sazebníku – Standardních sazeb / podmínek pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a obecně závazných právních předpisů o změně:

a) Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka,
b) a Sazebníku - Standardních sazeb / podmínek pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka,

a to ke dni 1. dubna 2014.

Změny Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka byly provedeny v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb.

Nové Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka platné od 1. dubna 2014

V novém Sazebníku - Standardních sazbách / podmínkách pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka dochází ke zrušení veškerých položek odměn souvisejících s pokladními službami v minulosti poskytovanými Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

Nový Sazebník - Standardní sazby / podmínky pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka platný od 1. dubna.2014

Nové Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a nový Sazebník - Standardní sazby / podmínky pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka jsou také k nahlédnutí na adrese Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, ul. Jungmannova 34/750, Praha 1.

Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a Sazebník - Standardní sazby / podmínky pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka platné do dne 31. března 2014 naleznete na následujících odkazech:
Všeobecné obchodní podmínky
Sazebník

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: +420 221 191 666.


Deutsche Bank Aktiengesellschaft
jednající prostřednictvím
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag,
organizační složka

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 34/750, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 13. Březen 2014
Copyright © 2014 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main