Sekundärnavigation:
 

Postup podávání stížností

Naším cílem je nabízet produkty a služby odpovídající Vašim potřebám a splňující standardy, které očekáváte. Vaše spokojenost s našimi službami je proto naším nejvyšším cílem. Pokud se na nás i přesto budete chtít obrátit se stížností, proběhne komunikace v několika jednoduchých krocích a díky tomu od nás dostanete rychlou a jasnou odpověď.

Jak nás zastihnete

S Vaší stížností se na nás můžete obrátit různými způsoby:

  • Vaší přímou kontaktní osobou u Deutsche Bank je Váš Relationship Manager nebo pracovník zákaznické podpory, který se věnuje všem otázkám, námitkám nebo stížnostem, které během svých pravidelných rozhovorů vyjádříte.
  • Případně se prosím na tyto kontaktní osoby obraťte e-mailem, telefonicky nebo poštou.
  • Své záležitosti můžete také zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře Deutsche Bank

Jaké informace od Vás potřebujeme

Abychom Vaši stížnost mohli prověřit a co nejdříve Vám dát jasnou odpověď, prosíme Vás o následující informace

  • doba, kdy k popisované věci došlo,
  • účet, produkt a služba, k nimž se stížnost vztahuje,
  • popis záležitosti a jak jste tím jako zákazník postižen.

Nemáte-li k dispozici všechny informace, objasněte prosím stav věci co nejpřesněji.

Co můžete očekávat

V brzké době se budeme Vaší stížností zabývat. Nemůžeme-li Vaši stížnost přímo vyřešit, potvrdíme Vám její obdržení. Sdělíme Vám přitom Vaši kontaktní osobu a předpokládanou dobu vyřízení.

Co pro Vás uděláme

Každou stížnost zpracováváme individuálně a k popsanému problému se postavíme čelem. Za tím účelem provedeme nezbytné šetření. Budeme-li potřebovat na odpověď delšíí čas, budeme Vás průběžně informovat.

Jak Vám odpovíme

Obdržíte náš dopis s odpovědí obsahující podrobnosti a výsledek našeho zkoumání. Případně Vám podrobně vysvětlíme, jaká opatření pro nápravu Vám navrhujeme. Výsledek s Vámi rádi probereme i osobně.

Někdy je nutné zapojit další osobu

Občas se bohužel stane, že pro Vás nenajdeme uspokojující řešení. Vždy máte možnost obrátit se se svou stížností na další instituci.
Řízení u ombudsmana:
Podle čl. 21 našich německých Všeobecných obchodních podmínek (text nejnovější verze přiložen) se řízení u ombudsmana předpokládá jen u stížností týkajících se platebního styku.

Místo pro stížnosti zákazníků u Spolkového svazu německých bank:
Bundesverband deutscher Banken
Postfach 04 03 07
10062 Berlín
Německo

Tel.: +49 (0) 30 1663-3166
Fax: +49 (0) 30 1663-3169
ombudsmann@bdb.dewww.bankenverband.de

Čl. 21 Všeobecných obchodních podmínek bank:

21. Mimosoudní řešení sporů

Banka je účastníkem řízení o urovnání sporů smírčího orgánu pro spotřebitele „Ombudsman soukromých bank“ (www.bankenombudsmann.de). Zde má spotřebitel možnost obrátit se pro urovnání sporu s bankou na ombudsmana soukromých bank. Jestliže se předmět stížnosti týká sporu o smlouvě o platebních službách (§ 675f občanského zákoníku), mohou se na ombudsmana soukromých bank obracet i zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli. Bližší podrobnosti upravuje „Procesní řád pro řešení stížností zákazníků v německém bankovnictví“, který Vám bude v případě Vašeho přání zprostředkován nebo je k nahlédnutí na internetu na adrese www.bankenverband.de
Stížnost se adresuje v textové podobě (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) na orgán pro stížnosti zákazníků při Spolkovém svazu německých bank (Bundesverband deutscher Banken e. V.), Postfach 04 03 07, 10062 Berlín, Německo, Telefax: (030) 1663-3169, E-mail: ombudsmann@bdb.de

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 13. Červen 2016
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main