6 lutego 2018

Okresowe ulgi w ramach kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF za 2017 r.

Konieczność złożenia oświadczenia dotyczącego celu kredytu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r.

Konieczność złożenia oświadczenia dotyczącego celu kredytu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r.

Informujemy, że weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r., ogłoszone w dniu 24 listopada 2017 r. na stronie Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2167/1. Zgodnie z nim, Klienci, którzy uzyskali po 1 stycznia 2017 roku przychód z tytułu otrzymanych od Deutsche Bank Polska S.A. ulg w ramach mechanizmu okresowych ulg w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walucie CHF (w przypadku których suma stawki LIBOR i marży przyjmuje wartość ujemną), zostali zwolnieni z uiszczania podatku PIT od tego przychodu pod warunkiem, iż kredyt przeznaczony był na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym konieczne stało się złożenie przez wszystkich Klientów, którzy otrzymali od Deutsche Bank Polska S.A. ww. ulgi, stosownego oświadczenia dotyczącego celu, na jaki został udzielony ich kredyt. Obowiązek ten dotyczy tych Klientów, którzy nie złożyli odpowiedniego oświadczenia w poprzednich latach.

Prosimy zatem o wydrukowanie i wypełnienie załączonego Oświadczenia oraz przesłanie na poniższy adres:

Deutsche Bank Polska S.A.
Departament Obsługi Klienta,
Biuro Posprzedażowej Obsługi Klienta, Zespół Obsługi Dyspozycji
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa.

Niezłożenie Oświadczenia (mimo iż kredyt został udzielony na własne cele mieszkaniowe) będzie skutkować obowiązkiem po stronie Banku do wystawienia Klientowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C obejmującej wysokość uzyskanych ulg w ubiegłym roku. Kredytobiorcy będą musieli w takiej sytuacji wykazać przychód z tyt. otrzymanych ulg w swoim zeznaniu rocznym (PIT-37 lub 36) jako „przychód z innego źródła” i opodatkować go na zasadach ogólnych (wg skali progresywnej 18-32% PIT), albo, jeśli kredyt został faktycznie zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, złożyć załączone, wypełnione Oświadczenie w Banku lub stosowne wyjaśnienia w swoim urzędzie skarbowym w celu nieuwzględnienia tego przychodu w swoim zeznaniu rocznym.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Wirtualnym Oddziałem pod numerem telefonu +48 12 625 80 89 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00.

W załączeniu:back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.