Wakacje kredytowe to:

 • możliwe, jednorazowe wstrzymanie płatności części kapitałowej raty maksymalnie na 3 miesiące
 • możliwość przerw w płatnościach rat kapitałowych nie przekraczająca 6 miesięcy w całym okresie kredytowania (suma jednorazowych przerw w płatnościach)

 

Szczegóły

Aby skorzystać z wakacji kredytowych należy złożyć w Banku wniosek o zmianę. We wniosku nie trzeba podawać przyczyn ubiegania się o zawieszenie spłaty rat. Wnioskowanie o wakacje kredytowe jest bezpłatne i nie wymaga aneksu do umowy.

Podstawowe założenia oferty:

 • wakacje kredytowe obejmują zawieszenie części kapitałowej rat, a część odsetkowa nadal jest płacona
 • maksymalny okres wakacji to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, przy czym jednorazowo zawieszenie nie może obejmować więcej niż 3 raty
 • warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie kredytu w przeszłości
 • prawo do skorzystania z wakacji kredytowych po raz pierwszy mają Klienci po spłacie 12 rat kapitałowo-odsetkowych kredytu
 • kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeśli od zakończenia poprzednich Klient spłacił 12 rat kapitałowo-odsetkowych

Jak odroczyć spłatę rat?

 • umów się na spotkanie z przedstawicielem Banku do spraw hipotecznych w Oddziale
 • pobierz wniosek o zmianę warunków umowy, który znajduje się w zakładce Dokumenty i wypełnij go
 • wypełniony wniosek złóż bezpłatnie na spotkaniu z przedstawicielem Banku

Zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego kwalifikuje się pod uproszczony proces wnioskowania o zmianę z uwagi na brak konieczności ponownej analizy zdolności kredytowej. Proces uproszczony charakteryzuje się:

 • ograniczeniem formalności związanych z dokumentacją potrzebną do podjęcia decyzji kredytowej
 • krótszym czasem oczekiwania na decyzję kredytową

Dodatkowe informacje o procesie uproszczonym znajduje się w zakładce Proces aneksowania.

 

Proces aneksowania

Wakacje kredytowe podlegają procesowi uproszczonemu. Wniosek o zmianę warunków umowy można złożyć w każdej chwili trwania umowy.

Proces uproszczony obejmuje zakres zmian, które wymagają dostarczenia dokumentów w ograniczonym zakresie, dzięki czemu czas oczekiwania na decyzję Banku w sprawie wnioskowanej zmiany jest krótszy. Wnioskowanie o wakacje kredytowe jest bezpłatne i nie wymaga aneksu do umowy.

Realizacja wniosku o udzielenie wakacji kredytowych w procesie uproszczonym:

1. Wizyta w Oddziale - wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków umowy
 • przedstawiciel Banku przekazuje wniosek o zmianę do Centrali Banku do rozpatrzenia

2. Weryfikacja wniosku w Centrali Banku

 • kontrola wniosku Klienta
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji realizacja wniosku o zmianę

3. Pismo Banku do Klienta

 • Bank w stosownym piśmie przekazuje Klientowi informacje odnośnie udzielenia / odrzucenia wniosku o wakacje kredytowe

Informacja o dokumentach niezbędnych do zmiany warunków umowy znajduje się w zakładce Dokumenty.

Dodatkowo więcej informacji o wymaganych dokumentach można uzyskać w każdym Oddziale Banku. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 5.10.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.