12 października 2009

Radosław Ignatowicz nowym członkiem zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Deutsche Bank poinformował dzisiaj, że Radosław Ignatowicz został nowym członkiem zarządu Deutsche Bank Polska SA.

Radosław Ignatowicz będzie odpowiedzialny za obszar Trust & Securities Services oraz Cash Management dla instytucji finansowych w Polsce. Piotr Zaczek nadal będzie kierował pracami departamentu Domestic Custody Services w Polsce, raportując do Radosława Ignatowicza.

Przed objęciem stanowiska w Deutsche Bank Polska Radosław Ignatowicz był członkiem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., gdzie nadzorował prace Działu Operacyjnego, Działu Nadzoru oraz Izby Rozliczeniowej. Pełnił także funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Powierniczym Banku PEKAO S.A. w Warszawie.

W trakcie swojej pracy zawodowej Radosław Ignatowicz aktywnie uczestniczył w projektach kształtujących polski rynek kapitałowy. W latach 2001 - 2008, do czasu objęcia funkcji w KDPW, pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, reprezentując środowisko banków depozytariuszy w inicjatywach wspierających rozwój tego rynku, a w szczególności w działaniach na rzecz wprowadzenia regulacji i procedur wspomagających sektor usług powierniczych w Polsce. W 2005 roku za pracę w ramach Rady Banków Depozytariuszy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2008 Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego za "Zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej."
Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. oraz Chief Executive Officer Deutsche Bank na Europę Środkową i Wschodnią powiedział "Powołanie Pana Ignatowicza w skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. jest wyrazem zaangażowania banku w rozwój naszych usług na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Pokazuje także rosnące znaczenie sektora usług powierniczych i rozwiązań w zakresie Cash Management dla Klientów instytucjonalnych z polskiego sektora finansowego."

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.