28 lipca 2010

Radosław Kudła nowym Członkiem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Z dniem 23 lipca stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. objął Radosław Kudła. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość posiada tytuł Chartered Financial Analyst nadany przez Global Institute of Investment Professionals, a swoją karierę zawodową rozpoczynał w Citibank Polska. Od 2004 roku związany z Deutsche Bank Polska S.A., gdzie odpowiadał za sektor polskich przedsiębiorstw w pionie Global Markets. Jednocześnie kierował pionem Capital Markets Sales w Europie Środkowo-Wschodniej.
Radosław Kudła z branżą bankową związany jest od kilkunastu lat. W tym czasie zaangażowany był w kluczowe na rynku transakcje z największymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami, miedzy innymi w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym i kolejowym oraz nadzorował innowacyjne projekty dotyczące energii odnawialnej.

Jako Członek Zarządu będzie kierował całością pionu Global Markets na rynku polskim, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, sektorze publicznym, jak również instytucjach finansowych. Odpowiedzialny będzie za portfolio produktowe Global Markets obejmujące rynki walutowe, stóp procentowych i towarowe, a także za nadzór nad transakcjami emisji długu na rynku publicznym i niepublicznym. Nadal będzie kierował pionem Capital Markets Sales w Europie Środkowo-Wschodniej.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.