21 stycznia 2011

Ruszyły nowe platformy transakcyjne Deutsche Bank: Autobahn@Treasury i FX4Cash

Deutsche Bank Polska S.A. wprowadził na rynek nowe narzędzia do zarządzania potrzebami walutowymi swoich klientów korporacyjnych. Autobahn®Treasury to system internetowy, który pozwoli usprawnić i zoptymalizować procesy zarządzania ryzykiem finansowym oraz płynnością przedsiębiorstw, natomiast FX4Cash wspiera zarządzanie płatnościami walutowymi.
Platforma Autobahn®Treasury daje klientom korporacyjnym rozbudowane możliwości obrotu walutami – jest to system w pełni dostosowany do potrzeb indywidualnego przedsiębiorstwa. Pozwala na efektywną kontrolę transakcji walutowych zarówno w obrębie jednej grupy kapitałowej, pomiędzy spółkami zależnymi, jak i w transakcjach z Bankiem.

„Finanse przedsiębiorstwa są jak orkiestra symfoniczna, w której wiele elementów pod jedną batutą pracuje na optymalnie skomponowaną całość. System Autobahn@Treasury możemy porównać do takiej właśnie batuty w ręku dyrektora finansowego – jest to najnowocześniejszy, internetowy instrument do zarządzania potrzebami walutowymi i płynnościowymi przedsiębiorstwa - mówi Radosław Kudła, członek zarządu Deutsche Bank Polska S.A odpowiedzialny za pion Global Markets. „Dzięki błyskawicznemu dostępowi do aktualnych informacji na temat kursów walut oraz wyceny zawartych transakcji walutowych, oferuje możliwość szybkiej reakcji na sytuację rynkową, czy lokowanie wolnych środków na depozytach bankowych. Zintegrowanie wszystkich funkcji w jednym, wygodnym systemie to dla naszych Klientów komfort pracy i duża oszczędność czasu”.– dodaje Kudła.

Uzupełnieniem platformy Autobahn@Treasury jest kolejne elektroniczne narzędzie do zarządzania płatnościami walutowymi - FX4Cash, którego działanie Deutsche Bank rozszerzył właśnie na Polskę i kilka innych krajów europejskich.

FX4Cash integruje oferowane przez Deutsche Bank możliwości zawierania transakcji FX online z systemem płatniczym Banku db-direct internet, dostarczając Klientom kompleksowe narzędzie do realizacji płatności walutowych. FX4Cash umożliwia płatności w ponad 125 walutach, a w 2010 roku system ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem klientów Deutsche Bank w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy liczba jego użytkowników wzrosła ponad dwukrotnie.

„Wierzymy, że nasi Klienci dużo zyskają dzięki dostępowi do zintegrowanej platformy zarządzania walutami i płatnościami – usprawni to w znacznym stopniu przepływ ich środków i rozszerzy możliwości rozliczeń walutowych na niespotykaną dotąd skalę. Klienci w krajach, w których dotychczas wprowadzono tą usługę bardzo ją sobie chwalą, i mamy nadzieję, że będzie się ona cieszyć podobnym uznaniem wśród naszych Klientów w Polsce – mówi Radosław Ignatowicz, członek Zarządu Deutsche Bank odpowiedzialny za pion Global Transaction Banking. „FX4Cash, ze swoim szerokim wachlarzem oferowanych walut, przejrzystością i łatwością obsługi jest cennym narzędziem dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych” – podsumowuje Ignatowicz.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.