22 marca 2011

Zbigniew Bętkowski nowym członkiem zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Z dniem 18 marca b.r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko członka zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Zbigniewa Bętkowskiego, powierzając mu nadzór na pionami Finansów i Operacji.
Zbigniew Bętkowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W  2003 roku otrzymał tytuł ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych. Kierował w nim projektami z zakresu badania sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005 -2006 pracował w Banku BGŻ, gdzie pełnił funkcję Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowości Inwestycyjnej.

Od listopada 2006 związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje Pionem Finansów i odpowiada za sprawozdawczość finansową,  zarządczą, planowanie finansowe oraz kontrolę kosztów. W nowej roli będzie także odpowiedzialny za nadzór nad funkcjami operacyjnymi Banku.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.