11 października 2011

Piotr Olendski nowym Członkiem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Z dniem 6 października stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. objął Piotr Olendski. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Minnesota, na którym uzyskał tytuł MBA, związany jest z sektorem bankowym od ponad 18 lat. W 1999 roku dołączył do Deutsche Bank Polska S.A., gdzie początkowo zajmował się obszarem bankowości korporacyjnej, a następnie rozwijał działalność inwestycyjną Banku. Od pięciu lat kieruje pionem bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank Polska S.A.
Specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach z obszaru Corporate Finance, fuzji i przejęć, rynku kapitałowego oraz rynków dłużnych. W ciągu ostatnich pięciu lat był zaangażowany w kluczowe dla polskiej gospodarki transakcje, między innymi współpracował przy przejęciu Polkomtela, emisjach obligacji dla ITI oraz TVN, pierwszej ofercie publicznej PZU, budowie przyśpieszonej księgi popytu na akcje PZU na zlecenie Eureko, sprzedaży akcji KGHM, emisji z prawem poboru PKO BP oraz wielu innych.

Miklos Kormos, członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. oraz Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną w Europie Środkowej, Grecji, Izraelu i Turcji powiedział: “Powołanie Piotra Olendskiego w skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. jest wyrazem zaangażowania banku w rozwój naszych usług w zakresie bankowości inwestycyjnej  w Europie Środkowej. Cieszymy się, że możemy współpracować przy najbardziej istotnych transakcjach na polskim rynku,  a wzmocnienie naszego zespołu bankowości inwestycyjnej nowym Członkiem Zarządu jest dowodem na rosnące znaczenia tej dziedziny w polskim sektorze finansowym.”

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.