9 stycznia 2012

Trzecia subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 w Deutsche Bank PBC

Rozpoczęły się zapisy w ramach trzeciej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Certyfikaty o maksymalnie 2-letnim horyzoncie inwestycyjnym powiązane są z wynikami indeksu EuroStoxx 50, a oferowany kupon kształtować się będzie w przedziale 6,05 – 6,70 proc. w skali 6 miesięcy. Zapisy na Certyfikaty Express db EuroStoxx50 przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 27 stycznia br.

Express db EuroStoxx50 to certyfikaty strukturyzowane o maksymalnie 2-letnim horyzoncie inwestycyjnym z możliwością wcześniejszego wykupu przez Emitenta - Deutsche Bank AG z siedzibą w Londynie - w każdej z półrocznych dat obserwacji. Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu, jak i w okresie stagnacji cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx 50.

Certyfikaty dają szansę na atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 6,05 – 6,70 proc. już po pół roku. Zysk dla inwestora wypłacany będzie po pierwszych sześciu miesiącach inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji poziom indeksu będzie równy lub wyższy niż wartość jego początkowa z 3 lutego 2012. Jeśli natomiast wartość ta będzie niższa, inwestycja będzie kontynuowana przez kolejne sześć miesięcy, a wartość kuponu wzrośnie liniowo według zasady:

 • Pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x (6,05 – 6,70 proc. w skali pół roku) 
 • Drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x (6,05 – 6,70 proc. w skali pół roku) 
 • Trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (6,05 – 6,70 proc. w skali pół roku) 
 • Czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x (6,05 – 6,70 proc. w skali pół roku)

Maksymalny zysk może więc wynieść 24,20 – 26,80 proc. po 2 latach inwestycji.

Ostateczna wartość kuponu (z przedziału 6,05 – 6,70 proc.) zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Jeśli w dniu zakończenia inwestycji indeks EuroStoxx 50 spadnie poniżej bariery w wysokości 70% swojej wartości z dnia ustalenia poziomu początkowego, Inwestor ponosi ryzyko utraty proporcjonalnej części początkowo zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5% Ceny Emisyjnej), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów). Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Express db EuroStoxx50 do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe parametry Certyfikatów Express db EuroStoxx50:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc. ceny emisji)
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: indeks EuroStoxx 50
 • Zapadalność: 2 lata
 • Okres subskrypcji: do 27 stycznia 2012 r.
 • Planowana data emisji: 3 lutego 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 3 lutego 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 3 lutego 2014 r.
 • Dzień zapadalności: 10 lutego 2014 r.
 • Dni obserwacji: 3 sierpnia 2012 r., 4 lutego 2013 r., 5 sierpnia 2013 r., 3 lutego 2014 r.
 • Kupon: 6,05 – 6,70 proc. (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Bariera: 70 proc. poziomu początkowego
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.