26 stycznia 2012

„Marża idealna” - 0% w pierwszym roku kredytowania – promocja kredytów mieszkaniowych w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC wprowadził nową promocję kredytów mieszkaniowych w PLN, w ramach której w pierwszym roku kredytowania marża wynosi 0 proc. Z warunków promocyjnych mogą skorzystać Klienci, którzy złożą wniosek do końca marca br. Równocześnie do końca lutego 2012 r. Kredytobiorcy mogą skorzystać z promocji „Prowizja 0%”.

Promocja „Marża idealna” dotyczy kredytów w PLN o wartości powyżej 100 tys., oprocentowanych stopą zmienną, które przeznaczone są na cele mieszkaniowe. Warunki promocyjne obejmują finansowanie nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, 
jak i wtórnego.

Warunkiem skorzystania z promocji jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, która pozwala 
na skorzystanie z promocji „Marża idealna”, wynosi 4500 zł, a minimalna miesięczna składka 136 zł. Warunkiem skorzystania z warunków promocyjnych jest również zawarcie umowy o kartę kredytową oraz dokonywanie nią płatności przez co najmniej 12 miesięcy, 
a także otworzenie rachunku osobistego i zasilanie go miesięcznymi wpływami. 

Zgodnie z warunkami oferty promocyjnej marża Banku w ciągu pierwszych 12 miesięcy liczonych od daty wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy wynosi 0 proc., niezależnie od wskaźnika LTV. Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany według stopy zmiennej z marżą Banku ustaloną w umowie dla pozostałego okresu kredytowania – uzależnioną od LTV oraz uwzględniającą obniżkę za wypełnianie dodatkowych zobowiązań tj. posiadanie konta osobistego z określonymi wpływami, karty kredytowej oraz produktu inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI. Minimalna marża kredytów mieszkaniowych w PLN obowiązująca po okresie promocyjnym może wynosić 0,8 proc.

Promocję „Marża idealna” można łączyć z aktualnie obowiązującymi w Deutsche Bank PBC promocjami kredytów mieszkaniowych tj. „Prowizja 0%” oraz „Eko lokum”, czyli ofertą związaną z kredytami udzielanymi na nieruchomości ekologiczne. W przypadku „Marży idealnej” i „Prowizji 0%” warunkiem skorzystania z obu promocji jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI ze składką inicjującą w wysokości 6750 zł oraz składką miesięczną nie niższą niż 204 zł.

Informacje dodatkowe:

Warunki promocji „Prowizja 0%”:

  • brak prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,
  • waluta kredytu: PLN i EUR,
  • minimalna wysokość: 100 tys. zł,
  • oprocentowanie: zmienne,
  • prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po pięciu latach od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy, w innym przypadku: 2 proc. od kwoty spłaty.

Warunki promocji „Eko Lokum”:

  • warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie przez Klienta certyfikatu energetycznego – wskaźnik energii na poziomie maks. 70 kWh/m2 w stosunku rocznym dla budynku energooszczędnego i maks. 33 kWh/m2 w skali roku dla budynku pasywnego,
  • prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu: obniżona do poziomu 1 proc.,
  • waluta kredytu: PLN i EUR,
  • oprocentowanie: zmienne lub stałe,
  • prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po 3 latach od wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy (w przypadku połączenia promocji „Eko Lokum” z promocją „Marża idealna” prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana jest przez 5 lat).

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.