15 maja 2012

dbNET Biznes - nowy, bezpłatny rachunek internetowy dla mikrofirm oraz db Firma Plus - nowa oferta dla większych firm segmentu MSP

Deutsche Bank PBC uatrakcyjnia ofertę dla firm, wprowadzając dwa nowe rachunki: dbNET Biznes – bezpłatne konto internetowe dla firm mikro z szerokim pakietem usług dodatkowych oraz rachunkiem db Oszczędna Firma o oprocentowaniu 5 proc., a także db Firma Plus – atrakcyjny rachunek dla większych firm sektora MSP prowadzących pełną księgowość.
dbNET Biznes to rachunek z dostępem do bankowości internetowej db easyNET, który można otworzyć zdalnie, bez konieczności wizyty w Oddziale, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Atutem nowego rozwiązania jest między innymi brak opłat za prowadzenie rachunku, bezpłatne przelewy krajowe i jeden przelew zagraniczny SEPA w miesiącu, zlecane drogą elektroniczną, oraz bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach Banku. Klienci nie poniosą również opłat za wydanie podstawowej karty do rachunku – Visa Business Electron oraz za jej miesięczne korzystanie. Za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i na całym świecie Bank nie będzie pobiera prowizji. Do rachunku dbNET Biznes dołączone jest bezpłatne ubezpieczenie assistance, a także atrakcyjny Pakiet Przedsiębiorczy obejmujący opcjonalne usługi dodatkowe: księgowość online ( faktura.deutschebank.pl ), rabaty na bilety lotnicze, zniżki na założenie sklepu internetowego na Facebooku i tańsze przesyłki za pośrednictwem serwisu Paczkomaty.pl. Posiadacze rachunku będą mogli skorzystać również z darmowego konta db Oszczędna Firma z wysokim oprocentowaniem 5 proc. w skali roku.

Do większych firm sektora MSP, prowadzących pełną księgowość, skierowany jest nowy rachunek db Firma Plus. Przez okres 12 miesięcy rachunek będzie prowadzony bezpłatnie, po tym okresie koszt jego prowadzenia wyniesie 9,99 zł miesięcznie. Przelewy krajowe i jeden zagraniczny przelew w miesiącu realizowane za pośrednictwem Internetu będą darmowe. Klienci nie poniosą również opłat za wydanie podstawowej karty do rachunku – Visa Business Electron, a za wypłaty gotówki z bankomatów wszystkich banków na całym świecie Bank nie będzie pobierał prowizji. Db Firma Plus to rozwiązanie oferujące dostęp internetowy do usług Banku w ramach kompleksowego systemu bankowości elektronicznej db powerNET umożliwiającego m.in. definiowanie poziomów dostępu do transakcji finansowych oraz wielopoziomową autoryzację.


Szczegóły dotyczące dbNET Biznes

Oferta nowego rachunku dbNET Biznes skierowana jest do firm mikro i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zdalnie korzystać ze swojego konta za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Zdalnie firma może również otworzyć rachunek. Jest to możliwe na podstawie dowodu osobistego, bez konieczności dostarczania do Banku dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku na stronie www.deutschebank.pllub na specjalnej, dedykowanej stronie www.dbnetbiznes.pl , dokumenty potrzebne do podpisania umowy zostaną dostarczone do firmy przez kuriera. Rachunek dbNET Biznes można otworzyć również w jednym ze 170 oddziałów Banku.

Prowadzenie rachunku dbNET Biznes jest bezpłatne, darmowe są również wszystkie przelewy zlecane przez Internet, preferowany przez mniejsze firmy kanał obsługi. Dotyczy to także jednego przelewu zagranicznego SEPA w miesiącu. Koszt każdego kolejnego przelewu zagranicznego wynosi 5 zł. Do konta wydawana jest  bezpłatnie karta debetowa Visa Business Electron, którą można wypłacać gotówkę z bankomatów w Polsce i na całym świecie bez prowizji. Przez pierwsze 6 miesięcy Bank nie pobiera opłat za użytkowanie karty, po tym okresie wystarczy jedna dowona transkacja finansowa miesięcznie by opłata nie została naliczona.

 - Dla firm mikro bezpośrednie zarządzanie finansami online jest kluczowe. Obok zaawansowanej bankowości elektronicznej równie ważne są ceny usług związanych z prowadzeniem rachunku, a przede wszystkim - jak pokazało badanie Deutsche Bank PBC zrealizowane przez Instytut Homo Homini - brak opłat za prowadzenie rachunku, bezpłatne przelewy krajowe i zagraniczne, darmowa obsługa transakcji gotówkowych w oddziałach oraz wypłaty bez prowizji z bankomatów na całym świecie. Analizując te właśnie oczekiwania zbudowaliśmy nasz rachunek dbNET Biznes. Wiedza płynąca z wyników badania, pozwoliła nam włączyć do naszej nowej oferty również atrakcyjne dla firm dodatkowe elementy, takie jak bezpłatne ubezpieczenie assistance, księgowość online czy zniżki na przesyłki za pośrednictwem Paczkomatów - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Deutsche Bank PBC S.A.

Oprócz bazowego rachunku bieżącego z darmowym dostępem do bankowości elektronicznej, pakiet dbNET Biznes obejmuje również konto db Oszczędna Firma z wysokim oprocentowaniem 5 proc. w skali roku, na którym firma będzie mogła lokować swoje bieżące nadwyżki finansowe.

Dodatkowym elementem pakietu dbNET Biznes jest bezpłatne ubezpieczenie assistance, w ramach którego Klient będzie miał dostęp do serwisu Concierge, jak również infolinii prawnej, kadrowej oraz medycznej. Będzie mógł również liczyć na wsparcie w przypadku awarii komputera, sprzętu biurowego, czy awarii oprogramowania komputerowego. W ramach ubezpieczenia assistance Bank umożliwi Klientowi dostęp do specjalistów, którzy będą mogli w miejscu awarii 5 razy w roku dokonać naprawy sprzętu czy wymienić części, które uległy uszkodzeniu.

Kolejnym kluczowym modułem dostępnym dla posiadaczy dbNET Biznes jest Pakiet Przedsiębiorczy. W ramach Pakietu Przedsiębiorczego Klienci będą mogli skorzystać bezpłatnie przez pierwszych 6 miesięcy (po tym okresie będą obowiązywały preferencyjne stawki dla posiadaczy rachunku) z usług księgowości online dostępnych w serwisie faktura.deutschebank.pl ; m.in. wystawiać faktury w formie elektronicznej czy też tworzyć archiwum faktur. Pakiet Przedsiębiorczy zapewnia także zniżki na przesyłki dokonywane za pomocą serwisu Paczkomaty.pl, rozwiązania z którego coraz częściej korzystają firmy prowadzące sprzedaż produktów i usług przez Internet. Kolejnym elementem Pakietu są zniżki na założenie sklepu internetowego oraz sprzedaż usług i towarów na Facebooku. Ostatnim elementem Pakietu Przedsiębiorczego są rabaty na zakup biletów lotniczych. Każdy Klient będzie mógł zdecydować, z których elementów Pakietu Przedsiębiorczego będzie chciał skorzystać na preferencyjnych warunkach. Będzie to najbardziej dynamiczna, część oferty, ponieważ Bank planuje do końca roku zwiększyć liczbę usług dodatkowych z obecnych czterech do dziesięciu.

Zalety rachunku dbNET Biznes
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w Oddziałach Banku
  • 0 zł za wypłaty bankomatowe na całym świecie
  • rachunek  db Oszczędna Firma z oprocentowaniem 5 proc. w skali roku
  • możliwość zdalnego otwarcia rachunku wyłącznie na podstawie dowodu osobistego.
  • 0 zł za przelewy krajowe wewnętrzne i zewnętrzne (realizacja db easyNET)
  • 0 zł za przelewy do ZUS i US (realizacja db easyNET)
  • 0 zł za 1 przelew zagraniczny w miesiącu (SEPA), (realizacja db easyNET)
  • 0 zł za wydanie karty debetowej
  • 0 zł, za użytkowanie karty przez pierwszych 6 miesięcy, po tym okresie zwolnienie z opłaty za zrealizowanie jednej dowolnej transakcji finansowej miesięcznie

Z badań Deutsche Bank PBC przeprowadzonych wśród 500 firm mikro osiągających obroty do 5 mln zł wynika m. in., że 65 proc. właścicieli mniejszych przedsiębiorstw posiada konto osobiste w tym samym banku, w którym prowadzi rachunek firmowy, podczas gdy więksi przedsiębiorcy sektora MSP (300 przebadanych firm o obrotach od 50 do 150 mln zł) zazwyczaj swoje finanse dywersyfikują na dwa - trzy banki.

Wprowadzając, obok istniejącego w ofercie od 2009 roku konta osobistego dbNET, nowy rachunek online dla firm mikro dbNET Biznes chcemy nie tylko szerzej wejść w ten segment rynku, ale przede wszystkim podkreślić, że traktujemy przedsiębiorcę kompleksowo, zarówno pod kątem jego finansów firmowych jak i osobistych. Pakiet dbNET Biznes jest oferowany na tej samej platformie co konto osobiste dbNET. Posiadacz zarówno konta dbNET jak i rachunku dbNET Biznes otrzymuje bardzo atrakcyjny cenowo pakiet – a jak pokazują nasze badania zrealizowane przez Instytut Homo Homini, oprócz bankowości elektronicznej, to właśnie cena odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji z którym bankiem mniejsza firma sektora MSP nawiąże relację - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Deutsche Bank PBC S.A.


Szczegóły dotyczące rachunku db Firma Plus:

Dla większych firm z sektora MSP prowadzących pełną księgowość Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nowy rachunek db Firma Plus, w ramach którego przez okres 12 miesięcy zniesiona zostaje opłata za prowadzenie rachunku. Po okresie obowiązywania promocji miesięczna opłata za rachunek wyniesie 9,99 zł. W przypadku tego rachunku Klient może skorzystać z bezpłatnych przelewów krajowych i jednego darmowego przelewu zagranicznego SEPA w miesiącu realizowanych za pośrednictwem Internetu. Otrzyma też bezpłatny dostęp do kompleksowego systemu bankowości elektronicznej db powerNET. Klienci nie poniosą również opłat za wydanie podstawowej karty do rachunku – Visa Business Electron a wypłaty gotówki z bankomatów wszystkich banków na całym świecie realizowane będą bez prowizji. Przez pierwsze 6 miesięcy Bank nie pobiera opłat za użytkowanie karty. Po tym okresie przedsiębiorca może zostać także zwolniony z opłat za jej użytkowanie, jeśli dokona co najmniej jednej dowolnej transakcji w miesiącu.

Rachunek db Firma Plus będzie dostępny w systemie bankowości elektronicznej db powerNET. Poza prostymi operacjami takimi jak realizacja przelewów krajowych, i zagranicznych db powerNET umożliwia generowanie raportów, tworzenie i wysyłanie paczek przelewów, importowanie ich z zewnętrznych systemów firmy a także wielopoziomowe autoryzowanie transakcji. db powerNET jest więc niezwykle praktycznym narzędziem dla działów księgowości w firmie, ponieważ poprzez funkcję importu i eksportu danych współpracuje z aplikacjami finansowo-księgowymi. Istotną funkcjonalnością systemu jest również możliwość grupowania rachunków oraz realizacja polecenia zapłaty. Aplikacja pozwala także na zarządzanie depozytami przedsiębiorstwa, umożliwia też kontrolowanie wydatków dokonywanych przez pracowników firmy za pomocą kart płatniczych. Przedsiębiorca ma możliwość wielopoziomowego zarządzania uprawnieniami użytkowników. Oznacza to, że może samodzielnie ustalać listę aktywnych opcji dla poszczególnych pracowników, nadawać im dostęp do wybranych rachunków, a w razie potrzeby blokować go w trybie natychmiastowym. Może też określać odrębne limity autoryzacji dla poszczególnych użytkowników systemu. Administratorem uprawnień jest więc sam Klient.

Więksi Klienci sektora MSP, do których kierowana jest oferta nowego pakietu db Firma Plus obsługiwani są w 20 zlokalizowanych w całym kraju dedykowanych Centrach Korporacyjnych oraz Centrach Doradztwa dla Firm.

 


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.