10 maja 2012

Trzy najlepsze na rynku struktury zakończone w 2012 roku zaproponował Deutsche Bank PBC

W Deutsche Bank PBC inwestycja w 3-letni produkt strukturyzowany db Gwarancja - Zyskowna Energia II zakończyła się premią w wysokości 42,09 proc. Wynik db Gwarancji jest drugim najwyższym wynikiem wypracowanym przez dostępne na polskim rynku produkty strukturyzowane zakończone w tym roku. Produkty Deutsche Bank: Certyfikat Express db EuroStoxx50 II i db Gwarancja – Zyskowna Energia I zajęły również odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce – wynika z danych serwisu Structus.pl.
3-letni produkt strukturyzowany db Gwarancja - Zyskowna Energia II (oparty o indeks S&P GSCI Crude Oil Excess Return) zakończył się premią w wysokości 42,089389 proc. (14,03 proc. w skali roku). Wynik ten stanowi równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce wynoszącej ok. 51,96 proc. (17,32  proc. w skali roku) i – według serwisu Strustus.pl – jest to drugi pod względem wysokości wypracowanego zysku wynik osiągnięty przez produkt strukturyzowany na polskim rynku w 2012 r.

Zgodnie z danymi Structus.pl pierwsze miejsce pod względem wyniku zajął oferowany przez Deutsche Bank PBC Certyfikat Express db EuroStoxx50 II, który wypracował zysk w wysokości 17,6 proc. w skali roku (po uwzględnieniu podatku wynik ten wynosi 14,26 proc. w skali roku). Premia wypłacona po 3 miesiącach inwestycji wyniosła 4,40 proc.

Trzecie miejsce na rynku przypada db Gwarancji – Zyskownej Energii I. Inwestycja w ten produkt (oparty o indeks S&P GSCI Crude Oil Excess Return) zakończyła się premią w wysokości 39,8049 proc. (13,27 proc. w skali roku).

– Wyniki wypracowane przez nasze produkty potwierdzają słuszność założonej przez nas polityki w zakresie produktów strukturyzowanych. Naszym Klientom proponujemy szeroką ofertę: struktury umożliwiające generowanie znacznego zysku w połączeniu z pełną lub częściową ochroną kapitału; z relatywnie krótkim terminem zapadalności, np. 1 rok, jak i dłuższym – do trzech, pięciu lat, ale posiadające mechanizmy autocall, które skracają czas trwania inwestycji w momencie zrealizowania się określonego scenariusza. Sądząc na podstawie rezultatów sprzedaży, tę strategię doceniają nasi Klienci – mówi Dariusz Kazalski, dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank.

Taki trend na rynku potwierdzają również niezależni eksperci. – Z danych Structus.pl wynika, że w 2011 r. rynek struktur w Polsce urósł o 14 proc. i przekroczył magiczną wartość 10 mld złotych. Polaków przekonuje ochrona kapitału, która staje się szczególnie istotna w czasie zawirowań i niepewnej sytuacji na światowych rynkach. Nie bez znaczenia jest również rosnąca świadomość inwestorów, którzy świadomie dywersyfikują swoje portfele w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka – komentuje Michał Szeliski, analityk Structus.pl.

Informacja dodatkowa:

Zestawienie najlepszych produktów strukturyzowanych na rynku zakończonych w roku 2012 (źródło: Structus.pl):

  • Certyfikat Express db EuroStoxx50 II: 17,6 proc. w skali roku (po uwzględnieniu podatku: 14,26 proc. w skali roku), łączny zysk po 3 miesiącach inwestycji: 4,40 proc. 
  • db Gwarancja – Zyskowna Energia II: 14,03 proc. w skali roku (zwolnione z podatku), łączny zysk z 3-letniej inwestycji: 42,089389 proc.
  • db Gwarancja – Zyskowna Energia I: 13,27 proc. w skali roku (zwolnione z podatku), łączny zysk z 3-letniej inwestycji: 39,8049 proc.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.