9 maja 2012

8% na db Lokacie Pracującej w Deutsche Bank

Deutsche Bank PBC S.A. podwyższa oprocentowanie na 5- i 11-miesięcznej db Lokacie Pracującej do poziomu odpowiednio 6% i 8% przy maksymalnych okresach.

 db Lokata Pracująca to lokata terminowa na okres 5, 8 oraz 11 miesięcy z oprocentowaniem progresywnym. Kapitalizacja następuje po każdym zakończonym okresie jednomiesięcznym, a należne odsetki dopisywane są do rachunku lokaty. Minimalna kwota dla każdej z lokat wynosi 5 000 zł. Nie ma ograniczenia dotyczącego kwoty maksymalnej.

Oprocentowanie db Lokaty Pracującej wynosi odpowiednio:

db Lokata Pracująca na okres 5 miesięcy:

1-mc

2-mc

3-mc

4-mc

5-mc

4,70%

4,80%

4,90%

5,00%

6,00%

Średnie nominalne oprocentowanie w skali roku za cały okres lokaty wynosi 5,08%. Średnie oprocentowanie lokaty uwzględniające kapitalizację po każdym okresie jednomiesięcznym za cały okres lokaty wynosi 5,11 % w skali roku.

Oprocentowanie lokaty - db Lokata Pracująca na okres 11 miesięcy:

1-mc

2-mc

3-mc

4-mc

5-mc

6-mc

7-mc

8-mc

9-mc

10-mc

11-mc

5,15%

5,20%

5,25%

5,30%

5,35%

5,40%

5,45%

5,50%

8,00%

8,00%

8,00%

Średnie nominalne oprocentowanie w skali roku za cały okres lokaty wynosi6,05%. Średnie oprocentowanie lokaty uwzględniające kapitalizację po każdym okresie jednomiesięcznym za cały okres lokaty wynosi 6,18% w skali roku.

Oprocentowanie na 8-miesięcznej lokacie db Pracującej pozostaje bez zmian i wynosi:

1-mc

2-mc

3-mc

4-mc

5-mc

6-mc

7-mc

8-mc

4,05%

4,10%

4,15%

4,20%

4,25%

4,35%

4,55%

5,00%

Średnie nominalne oprocentowanie w skali roku za cały okres lokaty wynosi 4,33%. Średnie oprocentowanie lokaty uwzględniające kapitalizację po każdym okresie jednomiesięcznym za cały okres lokaty wynosi 4,38% w skali roku.

Otwarcie lokat możliwe jest w dowolnym Oddziale Deutsche Bank PBC, a także przez Internet (db easyNET) oraz telefon (Teleserwis).

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.