15 października 2012

Zapisy na akcje ZE PAK w Biurze Maklerskim Deutsche Bank PBC

Już tylko do piątku, 19 października br., można składać zapisy na akcje Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC nie pobiera prowizji od Klientów, którzy złożą zapisy za pośrednictwem Internetu.

Zgodnie z prospektem emisyjnym zapisy w ramach subskrypcji akcji Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. trwają do 19 października (do godz. 23:59). Inwestor indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje sprzedawane. Liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż jedna akcja i nie większa niż 750 akcji sprzedawanych. Cena maksymalna jednej akcji, po której będą przyjmowane zapisy wynosi 33 zł.

W Deutsche Bank PBC zapisy można składać:

 • przez Internet, za pośrednictwem aplikacji dbMakler (http://makler.dbmakler.pl)
 • telefonicznie pod numerem 012 625 80 88
 • osobiście w Regionalnych Centrach Inwestycyjnych DB PBC S.A.:
  Warszawa Al. Armii Ludowej 26,
  Łódź ul. Sienkiewicza 82/84,
  Katowice ul. Chorzowska 50,
  Gdańsk ul. Abrahama 1A.

Przy zapisie przez Internet prowizja wynosi 0 zł. Klienci, którzy chcą uzyskać dostęp do aplikacji dbMakler lub otworzyć nowy rachunek w Biurze Maklerskim Deutsche Bank PBC z dostępem do aplikacji on-line, mogą zrobić to w dowolnym Oddziale Banku.

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” jest drugim w Polsce wytwórcą energii elektrycznej z węgla brunatnego i piątym wytwórcą energii elektrycznej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Jest to największa oferta publiczna na polskim rynku w tym roku.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK S.A.”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 8 października 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ZE PAK S.A. i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej ZE PAK S.A. (zepak.com.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.