26 września 2012

Decyzja dotycząca połączenia Deutsche Bank Polska S.A. i Deutsche Bank PBC S.A.

Zarząd Deutsche Bank AG we Frankfurcie podjął decyzję o połączeniu działających w Polsce banków - Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.
W efekcie utworzony zostanie silny bank uniwersalny, obsługujący na polskim rynku wszystkie segmenty Klientów oraz oferujący przekrojową gamę rozwiązań finansowych opartych o najlepsze praktyki, wiedzę oraz wykorzystujący synergie obu organizacji.

Podjęta decyzja w pełni odzwierciedla globalną strategię Grupy Deutsche Bank, obejmującą rozwój modelu biznesowego bankowości uniwersalnej, a także uproszczenie i ujednolicenie struktur. W tym zakresie powyższa decyzja stanowi także logiczną kontynuację dotychczasowej strategii dla Polski, w ramach której część funkcji była już wcześniej wspólnie koordynowana dla obu instytucji.

Zgodnie z założeniami projektu Bank będzie dążyć do tego, żeby zakończyć proces integracji w okresie około 18 miesięcy. Formalny wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego zostanie złożony nie później niż do końca pierwszego kwartału 2013 r.

W ramach rozpoczynającego się właśnie projektu podjęte zostaną wszelkie decyzje dotyczące całości procesu integracji oraz wszystkich powiązanych z nim kwestii. Najważniejszy nacisk zostanie położony na przeprowadzenie połączenia w sposób jak najmniej odczuwalny dla Klientów.

- Jesteśmy przekonani, że utworzenie jednej instytucji przyczyni się do wzmocnienia pozycji Deutsche Bank w Polsce. Nasza strategia nie ulegnie zmianie. Nadal chcemy być aktywnym graczem na polskim rynku usług finansowych, pełniąc kluczową rolę w obsłudze naszych głównych segmentów rynkowych; po stronie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej - w zakresie rozwiązań dla największych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i sektora publicznego, a po stronie detalicznej – oferując najwyższej jakości usługi doradcze dla Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw - mówi Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. oraz CEO Deutsche Bank AG na Region Europy Centralnej i Wschodniej. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.