26 września 2012

Decyzja dotycząca połączenia Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.

Informacje dodatkowe

O Grupie Deutsche Bank

Deutsche Bank jest wiodącym, globalnym bankiem inwestycyjnym świadczącym także wysokiej klasy usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jako lider w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników w 70 krajach, oferując profesjonalne rozwiązania finansowe na całym świecie. Misją Deutsche Bank jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych skierowanych do wymagających Klientów indywidualnych i biznesowych oraz kreowanie trwałej wartości zarówno dla Udziałowców, Pracowników, jak i społeczności, w których działa.

Grupa Deutsche Bank w Polsce

Grupa Deutsche Bank jest obecna w polskim sektorze bankowym od 1990 roku – wówczas działalność rozpoczęło jej przedstawicielstwo w Warszawie. W Polsce Grupa reprezentowana jest obecnie przez kilka spółek, w tym dwa banki: Deutsche Bank Polska S.A. obsługujący największych polskich i międzynarodowych Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, a także Deutsche Bank PBC S.A. specjalizujący się w usługach dla - Klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm, którzy mają do dyspozycji sieć prawie 200 oddziałów w całej Polsce.

Łącznie banki należące do Grupy obsługują w Polsce około 420 tysięcy Klientów.
Fundusze własne obu banków wyniosły na koniec pierwszego półrocza 2012 r. niemal 3,5 mld złotych (w przypadku Deutsche Bank Polska S.A. - 708 mln zł, natomiast Deutsche Bank PBC S.A. – 2, 786 mld zł), co plasuje obie instytucje łącznie na ok. 11. pozycji w całym sektorze bankowym. Suma bilansowa obu instytucji wyniosła po pierwszym półroczu ponad 32,5 mld złotych (Deutsche Bank Polska S.A. – 5,9 mld zł, Deutsche Bank PBC S.A. – 26,6 mld zł). Banki wypracowały po pierwszym półroczu łącznie wynik na działalności bankowej w wysokości ponad 600,2 mln złotych (Deutsche Bank Polska S.A. – 123,2 mln zł, Deutsche Bank PBC S.A. – 477 mln zł) i osiągnęły w sumie zysk netto na poziomie 137 mln złotych (Deutsche Bank Polska S.A. – 61,3 mln zł, Deutsche Bank PBC S.A. – 75,7 mln zł).

Ofertę Grupy Deutsche Bank w Polsce uzupełniają usługi świadczone przez dom maklerski DB Securities, Deutsche Services Polska Sp.z o.o. która koncentruje się na świadczeniu zaawansowanych usług wsparcia z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości oraz zarządzania procesami z obszaru Finansów dla wybranych lokalizacji Grupy Deutsche Bank
z Europy Zachodniej, a także spółki RREFF Group wyspecjalizowane w inwestycjach
w nieruchomości.

Deutsche Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje zintegrowane usługi inwestycyjno – korporacyjne dużym firmom polskim i zagranicznym, koncernom międzynarodowym oraz instytucjom finansowym. Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług finansowych z zakresu zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności na papierach wartościowych, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Bank wspiera i doradza przedsiębiorstwom przy emisji akcji i pożyczek, pozyskiwaniu kapitału, wprowadzaniu na giełdę oraz w finansowaniu udziałów kapitałowych. Proponuje klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym.

 

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. doradza Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 250 lokalnych i zagranicznych produktów dostępnych w różnych walutach i klasach (łącznie ponad 400 wersji), w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne takie jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Deutsche Bank PBC oferuje swoim Klientom dostęp do swoich usług w ramach sieci niemal 200 Oddziałów, Centrów Korporacyjnych i Regionalnych Centrów Inwestycyjnych na terenie całego kraju, a także Internetu i Teleserwisu. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.