14 grudnia 2012

db Gwarancja – Rok Dolara II – kolejna subskrypcja produktu strukturyzowanego powiązanego z kursem USD/PLN w Deutsche Bank PBC

W Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji – Rok Dolara II – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie 10 proc. premii w zależności od zachowania kursu USD/PLN. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 21 grudnia 2012 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rok Dolara II zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności.

– db Gwarancja – Rok Dolara II to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy z jednej strony chcą ochronić zainwestowany kapitał, a z drugiej oczekują od inwestycji możliwości wypracowania zysku potencjalnie wyższego niż oprocentowanie rocznych depozytów bankowych – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Potencjalny zysk z inwestycji w db Gwarancję – Rok Dolara II zależy od zachowania kursu  USD/PLN weryfikowanego w trybie dziennym w okresie od 28.12.2012 do 16.12.2013 r. Klienci otrzymają kupon w wysokości 10 proc. (co stanowi równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 12,35 proc. w skali roku), jeżeli w okresie obserwacji poziom kursu USD/PLN utrzyma się w przedziale pierwotnym obliczanym jako wartość początkowa (która zostanie ustalona 28 grudnia 2012 r.) +/- 0,23 zł. Jeśli w trakcie trwania inwestycji przedział pierwotny zostanie przekroczony, wówczas Klienci otrzymają drugą szansę na uzyskanie kuponu uzależnionego od kursu USD/PLN wyznaczonego przez przedziały wtórne. Jeżeli przedział pierwotny zostanie przebity od góry, to widełki przesuną się do góry o 0,23 zł a warunkiem wypłaty 10-proc. kuponu będzie utrzymywanie się kursu USD/PLN w przedziale wtórnym wyznaczonym przez wartość początkową powiększoną o 0,46 zł oraz samą wartość początkową. Jeśli z kolei przedział pierwotny zostanie przebity od dołu, to widełki przesuną się w dół o 0,23 zł a kupon w wysokości 10 proc. zostanie wypłacony, jeśli do końca obserwacji kurs USD/PLN pozostanie w przedziale wtórnym: wartość początkowa - 0,46 zł. Jeżeli natomiast przedziały wtórne zostaną przekroczone, inwestycja zakończy się wypłatą zainwestowanej składki.

Opłata subskrypcyjna wynosi 0,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Parametry db Gwarancji – Rok Dolara II:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Okres subskrypcji: do 21.12.2012 r.
 • Okres odpowiedzialności: 12 miesięcy 
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: kurs PLN względem USD
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 28.12.2012 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 16.12.2013 r.
 • Okres obserwacji: 28.12.2012 r. – 29.12.2013 r.  
 • Wartość początkowa: kurs PLN wobec USD ustalony zostanie 28 grudnia  
  2012 r. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
 • Przedziały:

- przedział pierwotny : <wartość początkowa pomniejszona o 0,23 zł; wartość początkowa powiększona o 0,23 zł>

- przedział wtórny górny: <wartość początkowa ; wartość początkowa powiększona o 0,46 zł>

- przedział wtórny dolny: <wartość początkowa pomniejszona o  0,46 zł; wartość początkowa>

 • Potencjalny kupon: 10 proc.
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki (składki pomniejszonej
  o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata subskrypcyjna: 0,5 proc.
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.