21 listopada 2012

Certyfikat Użyteczna Strona dla serwisu internetowego Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC otrzymał prestiżowe godło Programu Użyteczna Strona za modelowe podejście do przebudowy swojego serwisu internetowego – www.deutschebank.pl. Program ma na celu wyróżnienie stron www spełniających najwyższe standardy pod względem innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie użyteczności, dostępności, bezpieczeństwa i jakości.

Deutsche Bank PBC udostępnił Klientom serwis internetowy www.deutschebank.pl w nowej odsłonie w lipcu br. Całkowitemu przeobrażeniu uległa architektura informacji oraz projekt graficzny, dzięki czemu strona stała się bardziej czytelna, przejrzysta, a także spójna z innymi serwisami www Grupy Deutsche Bank na całym świecie.

Odświeżona strona zawiera funkcjonalności, które umożliwiają łatwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z niej, również w kontekście zakupu konkretnego produktu on-line.

Serwis został przygotowany na podstawie szeregu analiz potrzeb Użytkowników, zaawansowanych metod eyetrackingu (ang. śledzenie ruchów gałek ocznych) oraz wywiadów eksperckich. Strona zawiera wszystkie podstawowe funkcjonalności, takie jak: informacje o produktach oferowanych przez Deutsche Bank PBC, wnioski, notowania kursów walut i funduszy, wyszukiwarka Oddziałów czy formularze kontaktowe. W serwisie można również porównać parametry wybranych produktów.

Deutsche Bank PBC zdecydował się na udział w Programie Użyteczna Strona, aby potwierdzić funkcjonalność swojego nowego serwisu www.deutschebank.pl oraz zwiększyć jego efektywność biznesową. Został on przebadany pod względem 250 kryteriów użyteczności w następujących obszarach: funkcjonalnym, dostępności technologicznej
i fizjologicznej, polityki prywatności i bezpieczeństwa oraz SEO. W procesie certyfikacji serwis uzyskał 81% wartości Indeksu Użyteczna Strona, co pozwoliło jej na otrzymanie godła Użyteczna Strona.

Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Certyfikat Użyteczna Strona akredytowany jest przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Gospodarki.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.