4 lutego 2013

db Kolekcja Funduszy – brak opłat manipulacyjnych ponad 20 funduszy inwestycyjnych w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął promocję na zakup jednostek uczestnictwa ponad 20 wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych. Klienci, którzy do końca kwietnia zainwestują nowe środki w wybrane przez siebie fundusze z db Kolekcji Funduszy, nie poniosą opłaty manipulacyjnej.
Promocją objęte są zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa ponad 20 stabilnych i efektywnych funduszy oferowanych przez Aviva Investors TFI, OPERA TFI, ING TFI, Noble Funds TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI. W skład db Kolekcji Funduszy wchodzą rozwiązania o zróżnicowanej klasie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Opłaty manipulacyjnej nie poniosą Klienci, którzy do końca kwietnia złożą w jednym z oddziałów Banku zlecenie zakupu jednostek, zwiększające saldo aktywów w posiadanych dotychczas funduszach inwestycyjnych. Promocja dotyczy zarówno dotychczasowych, jak i nowych Klientów Deutsche Bank PBC.
 
Regulamin promocji oraz lista funduszy objętych promocją dostępne są na stronie
 
 - Z naszych badań wynika, że Polacy coraz chętniej myślą o długoterminowym oszczędzaniu. Jednak w związku z ostatnimi obniżkami stóp procentowych i dużym prawdopodobieństwem kolejnych, maleje atrakcyjność lokat. W tej sytuacji obserwujemy większe zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, które są atrakcyjną alternatywą dla osób, oczekujących potencjalnie wyższych zwrotów z inwestycji niż w przypadku depozytów, których oprocentowanie systematycznie spada. Warto też pamiętać o dywersyfikacji oszczędności pomiędzy różne produkty, zarówno depozytowe, jak i inwestycyjne – powiedziała Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank PBC.
 
Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak BlackRock czy Franklin Templeton Investments.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.