23 stycznia 2013

Nowa spółka w strukturach Grupy Deutsche Bank w Polsce

Do grona spółek grupy Deutsche Bank w Polsce dołączyła Deutsche Services Polska Sp. z. o.o. Spółka rozpoczęła pełną działalność operacyjną w trzecim kwartale roku 2012.
Deutsche Services Polska Sp. z o.o. będzie świadczyć zaawansowane usługi wsparcia z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości oraz zarządzania procesami z obszaru finansów dla wybranych lokalizacji Grupy Deutsche Bank z Europy Zachodniej, między innymi z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Portugalii i Holandii. Pozwoli to na scentralizowanie wielu funkcji, większą wydajność kosztową, a także optymalizację procesów finansowych w ramach Grupy.

Ponad 90% kadry Spółki to nowo zatrudnieni pracownicy. Aktualnie Deutsche Services Polska Sp. z o.o. zatrudnia 34 specjalistów, w tym 17 analityków, a w planach ma dynamiczny dalszy rozwój. Docelowo, do końca roku 2013 Spółka planuje zatrudniać 50 osób.

Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu Deutsche Services Polska Sp. z o.o. podsumowuje: „Fakt, że globalne władze Grupy Deutsche Bank postanowiły powierzyć ten strategiczny projekt polskim specjalistom niewątpliwie świadczy o zaufaniu i przekonaniu o profesjonalizmie naszej kadry pracowniczej”.

Anna Jankowska, Dyrektor Deutsche Services Polska Sp. z o.o. dodaje: „Zostaliśmy wybrani przede wszystkim ze względu na wysoki poziom wykształcenia naszych absolwentów oraz powszechną znajomość języków obcych – badania pokazują, że zdecydowana większość polskich absolwentów płynnie posługuje się językiem angielskim, dość powszechna jest także znajomość języka niemieckiego. Na tle Europy Zachodniej wciąż jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o koszty pracy, a obecność w strukturach Unii Europejskiej oraz nasze położenie geograficzne czynią nas atrakcyjnym i bezpiecznym partnerem dla globalnego biznesu” – mówi.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.