5 kwietnia 2013

Brak prowizji przy nabyciu jednostek uczestnictwa DB Funds FIO - promocja w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął promocję na zakup jednostek uczestnictwa DB Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Do końca czerwca br. jednostki można nabyć bez prowizji.
Klienci Deutsche Bank PBC mogą nabyć jednostki uczestnictwa DB Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego bez prowizji za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej easyNET lub dokonując wpłaty bezpośredniej. Promocją objęte są wszystkie subfundusze: DB Fund Dynamiczny, DB Fund Globalny Zrównoważony oraz DB Fund Dłużny.
 
Szczegóły promocji znajdują się w Regulaminie dostępnym pod adresem https://www.deutschebank.pl/file-6127628.bdoc

Promocja potrwa do końca czerwca br.
 
DB Funds FIO to fundusz inwestycyjny otwarty o konstrukcji parasolowej, z trzema wydzielonymi subfunduszami: DB Fund Instrumentów Dłużnych, DB Fund Dynamiczny, DB Fund Globalny Zrównoważony. Ostatni z nich oferuje inwestorom dostęp do unikalnych na polskim rynku funduszy globalnych, które nie są dostępne dla Klientów detalicznych w Polsce.

- W ramach DB Funds FIO subfundusze są zarządzane według unikalnej metodologii Best Managers. Polega ona na selekcji do portfela funduszy osiągających ponadprzeciętne i równocześnie długookresowo stabilne stopy zwrotu na tle konkurencji, co pozwala eliminować ryzyko złych wyborów. Dostępne w ramach produktu trzy subfundusze umożliwiają pełną dywersyfikację portfela i dobór różnych strategii inwestycyjnych, co jest niezwykle istotne w zmiennym otoczeniu rynkowym - powiedziała Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank PBC.

Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak BlackRock czy Franklin Templeton Investments.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.