2 kwietnia 2013

Bez prowizji i opłaty za inspekcję nieruchomości - przedłużenie promocji kredytów mieszkaniowych w PLN

Do 30 czerwca 2013 roku Deutsche Bank PBC przedłuża warunki promocyjne dla kredytów mieszkaniowych w PLN. Obejmują one zniesienie kosztów prowizji z tytułu udzielenia kredytu oraz opłaty za wstępną inspekcję przedmiotu zabezpieczenia.
Warunki promocyjne:

Promocja „Prowizja 0%” polega na zniesieniu opłaty z tytułu udzielenia kredytu w PLN, oprocentowanego stopą zmienną. Obejmuje ona kredyty w wysokości min. 100 tys. złotych.

Szczegóły:
  • brak prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,
  • waluta kredytu: PLN,
  • minimalna wysokość: 100 tys. zł,
  • oprocentowanie: zmienne,
  • prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po pięciu latach od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy; w innym razie: 2 proc. od kwoty spłaty, przy czym istnieje możliwość bezprowizyjnej  spłaty 30% kwoty kredytu w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania w przypadku osób, które zdecydują się na zakup produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość,
  • marża wyższa w stosunku do tej obowiązującej dla pozostałych kredytów mieszkaniowych z oferty Banku, określonej dla danego przypadku, o 0,2 p.p. dla PLN (0,1 p.p. przy dodatkowym ubezpieczeniu od utraty pracy).
Brak opłaty za inspekcję nieruchomości
Zniesienie opłaty - standardowo wynoszącej 300 zł - za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu w PLN, będzie obowiązywało do końca czerwca 2013 r.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanej promocji. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.