3 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), na posiedzeniu w dniu 3 września 2013r., jednogłośnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.. Decyzja KNF umożliwi rozpoczęcie integracji prawnej i organizacyjnej obu podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce. W jej wyniku powstanie uniwersalny bank kierujący kompleksową ofertę produktów i usług do Klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych.
Kolejnym etapem rozpoczętego właśnie procesu połączenia będzie odbycie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu banków oraz złożenie wniosku o dokonanie stosownych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z przedstawionym KNF planem, banki będą dążyły do tego, aby połączenie prawne i operacyjne nastąpiło na początku roku 2014. Umowy zawarte z Klientami przed połączeniem pozostaną w mocy. Nie zmienią się także numery rachunków Klientów obu instytucji. Połączony bank będzie działał pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A.
 
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, a co za tym idzie - rozpoczęcie formalnego procesu połączenia - stanowi istotny krok na drodze do utworzenia jednego, uniwersalnego banku w Polsce wykorzystującego najlepsze praktyki i doświadczenie obu naszych instytucji  – mówi dr Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska oraz Szef Grupy Deutsche Bank w Polsce. – Strategia połączonego Banku oparta będzie o kontynuację kierunków realizowanych dotychczas przez Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank PBC.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.