19 lipca 2013

Happy Weekend w Deutsche Bank PBC - promocja funduszy inwestycyjnych w Internecie przedłużona do końca września

W każdy weekend do końca września Deutsche Bank PBC prowadzi promocję polegającą na obniżeniu o 50% stawki opłaty manipulacyjnej dla zleceń pierwszego nabycia (otwarcia rejestru) oraz nabycia dodatkowego jednostek uczestnictwa wszystkich funduszy dostępnych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Deutsche Bank PBC.
Z uwagi na duże zainteresowanie Klientów czerwcową promocją Happy Weekend Deutsche Bank PBC przedłużył ją na kolejne miesiące. W każdą sobotę i niedzielę lipca, sierpnia oraz września Klienci indywidualni mogą skorzystać z promocji na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Deutsche Bank PBC za pośrednictwem systemu bankowości internetowej db easyNET. Promocja polega na obniżeniu o 50% stawki opłaty manipulacyjnej/dystrybucyjnej dla zleceń pierwszego nabycia/otwarcia rejestru oraz dla zleceń nabycia dodatkowego jednostek lub tytułów uczestnictwa. Promocją nie są objęte zlecenia konwersji (zamiany).

Regulamin promocji jest dostępny na stronie: https://www.deutschebank.pl/file-6258701.bdoc

Klienci indywidualni Deutsche Bank PBC mogą składać zlecenia dotyczące lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej db easyNET. Aby mieć możliwość zakupu jednostek lub tytułów uczestnictwa ok. 600 funduszy inwestycyjnych przez Internet, wystarczy otwarcie bezpłatnego rachunku dbNET. Zlecenia dotyczące funduszy inwestycyjnych są w systemie db easyNET autoryzowane tak samo jak zlecenia przelewów i inne rodzaje operacji – za pomocą haseł sms lub kodów autoryzacji TAN.

Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez  14 lokalnych TFI i 2 zagraniczne (SICAV) firmy inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez specjalistów z Deutsche Bank PBC - DB Funds. Oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych w systemie db easyNET obejmuje prawie wszystkie fundusze z oferty Banku: są to fundusze zarządzane przez: Allianz Polska TFI, Amplico TFI, BZ WBK TFI (fundusze Arka), Aviva Investors Poland, ING TFI, Investors TFI, Legg Mason TFI, Noble Funds TFI, OPERA TFI (fundusze Novo), Quercus TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI, TFI PZU, Franklin Templeton Investments.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.