30 września 2013

Dress up for future – wspólna akcja Deutsche Bank PBC i Simple CP - 6% w skali roku i aż 1250 zł na zakupy w sklepach Simple

Deutsche Bank PBC wspólnie z marką odzieżową Simple CP prowadzi akcję Dress up for future mającą na celu zachęcenie kobiet do systematycznego dbania o swoje bezpieczeństwo finansowe. Klientki, które w czasie trwania akcji zdecydują się na regularne oszczędzanie i skorzystają z programu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Emerytura, otrzymają vouchery na zakupy w butikach Simple o wartości do 1250 zł.
Akcja Dress up for future skierowana jest do kobiet, które chciałyby rozpocząć systematyczne oszczędzanie na swoją przyszłość.

Jak wynika z badań Deutsche Bank PBC blisko 54% Polek* martwi się, myśląc o swojej przyszłości finansowej w dłuższej perspektywie (powyżej 10 lat), jednak nie sądzi, żeby groziły im poważne kłopoty związane z pieniędzmi. Ponad jedna czwarta Polek nie myśli o swojej przyszłości finansowej. Bezpiecznie czuje się jedynie 7% badanych kobiet, podczas gdy jedna na dziesięć ankietowanych obawia się o swoją przyszłość, gdyż ma duże zobowiązania (np. kredyt hipoteczny) do spłaty.

– Polki kontrolują swoje wydatki, są zapobiegliwe i mają potrzebę budowania „poduszki finansowej”. Chcemy przekonać kobiety, że warto inwestować w siebie, a regularne oszczędzanie z myślą o swojej przyszłości nie musi wiązać się z dużymi wyrzeczeniami na co dzień. Dlatego też klientki, które zaczną oszczędzanie w ramach programu db Emerytura nagrodzimy voucherami na atrakcyjne zakupy w sieci sklepów Simple – wyjaśnia Wioletta Kociszewska, Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, Deutsche Bank PBC.                   

db Emerytura to kompleksowe rozwiązanie pozwalające systematycznie oszczędzać na dodatkową emeryturę. W ramach oferty db Emerytura można skorzystać z trzech rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi: podstawowego db Emerytura Start, a także dodatkowych: db Emerytura IKE i db Emerytura IKZE, gdzie środki mogą zostać ulokowane w produkt o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6% w skali roku przez 10 lat. Składkę regularną db Emerytura Start można opłacać z wybraną częstotliwością: co miesiąc, co kwartał, co pół roku i co rok, w minimalnych wysokościach i odpowiednio: 100, 300, 600 lub 1200 zł. Minimalne roczne zaangażowanie w db Emeryturę Start wynosi 1200 zł.

db Emerytura – najważniejsze korzyści dla Klientki:
  • 0 zł opłaty wstępnej;
  • Możliwość otrzymania atrakcyjnej stopy zwrotu dzięki zainwestowaniu dodatkowych środków na db Emerytura IKE i/lub db Emerytura IKZE: oprocentowanie stałe 6% w skali roku przez 10 lat;
  • Minimalna wysokość składki miesięcznej: 100 zł;
  • Nieograniczony potencjał pomnażania oszczędności, dzięki inwestycji w fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych;
  • Podatek od zysków kapitałowych pobierany dopiero po zakończenia inwestycji;
  • Proces wnioskowania o produkt jest całkowicie zdalny i nie wymaga wizyty w Oddziale Banku.
Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.dressupforfuture.pl/, a następnie zacząć oszczędzanie w ramach programu db Emerytura.

Wartość vouchera na zakupy w sklepach Simple CP jest uzależniona od wysokości miesięcznej zadeklarowanej składki i wynosi od 300 do 1250 zł. Po podpisaniu umowy i opłaceniu składki voucher na zakupy zostaje dostarczony kurierem.

Informacje o akcji można znaleźć na stronie http://www.dressupforfuture.pl/, a także w postaci ulotek i etui na paragony w butikach Simple.

Regulamin akcji jest dostępny na stronie:
https://lp.deutschebank.pl/dbemerytura/simplecp/Regulamin_promocji_Simple_II.pdf

W promocji można wziąć udział do końca 2013 roku.

*Badanie telefoniczne wspierane komputerowo (CATI) przeprowadzone 14-15 maja 2013 r. na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Homo Homini na ogólnopolskiej losowej próbie kobiet w wieku do 62 lat, rozporządzających dochodem (bądź to zarabiających, bądź pozostających w związku z zarabiającym partnerem), n=1092.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.