19 listopada 2013

Zapisy na akcje spółki Energa SA w Biurze Maklerskim Deutsche Bank PBC

Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC przyjmuje zapisy na akcje spółki Energa SA od inwestorów indywidualnych oraz dużych inwestorów indywidualnych. Zapisy, które potrwają do 2 grudnia br., można składać poprzez platformę transakcyjną db Makler i telefonicznie.
Grupa Energa SA jest jedną z największych grup energetycznych w Polsce i jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych w naszym kraju.

W przypadku inwestorów indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż jedna akcja i nie większa niż 1 500 akcji oferowanych. Natomiast duży inwestor indywidualny może złożyć zapis na min. 1 i nie więcej niż 6000 akcji oferowanych. Cena maksymalna jednej akcji, po której są przyjmowane zapisy, wynosi 20 zł.

Harmonogram oferty:

19 listopada - 2 grudnia 2013 r. okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych na akcje oferowane po cenie maksymalnej, tj. 20 zł. W przypadku dużych inwestorów indywidualnych zapisy będą przyjmowane do godziny 17; termin przyjmowania zapisów dla tej kategorii inwestorów może tez zostać skrócony na zasadach opisanych w prospekcie.
3 grudnia 2013 r. ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny sprzedaży
6 grudnia 2013 r. zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i dużych Inwestorów Indywidualnych
11 grudnia 2013 r. lub
w zbliżonym terminie
zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW
 

Zasady składania zapisów:

Inwestor indywidualny Duży inwestor indywidualny
Max. 1500 akcji
(zapis maksymalny w BM DB PBC w Internecie
30 057 PLN, telefoniczny 30 250 PLN)
Max. 6000 akcji
(zapis maksymalny w Internecie 120 228 PLN,
telefoniczny 120 840,00 PLN)
Zapisy w Internecie 24h na dobę do ostatniego dnia zapisów, telefonicznie 8:30 - 17:10) Zapisy w Internecie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 00.00 do 17.00 (telefonicznie 8:30 - 17.00); przyjmowane do dnia roboczego, w którym liczba akcji oferowanych objętych zapisami dużych inwestorów indywidualnych osiągnie 7.076.103 akcji oferowanych lub przekroczy tę liczbę, chyba że liczba ta zostanie  zwiększona przez Akcjonariusza Sprzedającego.
 
Zapisy można składać telefonicznie i za pośrednictwem platformy transakcyjnej dbmakler.pl, korzystając z bezpłatnego rachunku maklerskiego db Makler. Bezpłatny rachunek db Makler, który jest liderem rankingów* kont maklerskich, można założyć zdalnie poprzez stronę internetową: www.dbmakler.pl lub w jednym z Oddziałów Banku. Warunkiem uruchomienia konta maklerskiego jest posiadanie lub otwarcie w Deutsche Bank PBC dowolnego rachunku osobistego z dostępem do usług bankowości elektronicznej (w tym bezpłatnego rachunku dbNET). Przy internetowych transakcjach prowizja za zakup akcji wynosi 0,19%.

Zapisy na akcje przyjmowane będą do 2 grudnia 2013 r.

*m.in. Ranking Comperia.pl z 25.09.2013 r.


Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl). back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.