29 października 2013

Deutsche Bank PBC dostarczy polskim firmom aż 385 mln zł w postaci finansowania i 600 mln zł w ramach linii gwarancyjnych ze środków pomocowych

Deutsche Bank PBC ma do zaoferowania polskim małym i średnim przedsiębiorcom aż 385 mln zł w postaci preferencyjnych kredytów i 600 mln zł w formie linii gwarancyjnych w ramach specjalnych programów pomocowych. Oferta banku poszerzona została o preferencyjne kredyty o łącznej wartości prawie 420 mln zł w ramach umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Gwarancje EFI oznaczają dla polskich firm zwiększenie dostępu do finansowania bankowego, niższe oprocentowanie kredytów, a także preferencyjne warunki w zakresie kwoty, okresu kredytowania oraz zabezpieczeń.

 - Wsparcie rozwoju małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych działań, jakie należy podjąć, aby wspomagać ożywienie polskiej gospodarki. Chcemy by rodzime przedsiębiorstwa były jak najlepiej przygotowane do konkurowania z firmami z innych krajów Unii Europejskiej, wzmocniły swoją pozycję, a także stały się bardziej innowacyjne. Dlatego rozbudowa oferty dla biznesu jest dla nas priorytetem. Tym bardziej cieszymy się z podpisania umowy z EFI - kolejną instytucją, z którą współpracujemy w ramach specjalnych programów finansowania przedsiębiorstw - mówi Leszek Niemycki, Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC.


Wcześniej Deutsche Bank PBC, pozyskał dla polskich firm środki na preferencyjne kredyty o łącznej wartości 210 mln zł, dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W ofercie ma również kredyt inwestycyjny EkoZysk na energooszczędne inwestycje
o łącznej wartości 170 mln zł, który udzielany jest z atrakcyjnym oprocentowaniem i dodatkowym grantem ze środków UE w wysokości 6,25 proc. kwoty kredytu. Firmy mogą również skorzystać z kredytów z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (Portfelowej Linii Gwarancyjnej oraz Portfelowej Linii Gwarancyjnej na zasadach de minimis). Łącznie w ramach różnych programów Deutsche Bank PBC ma już do zaoferowania polskim przedsiębiorcom 385 mln zł w postaci finansowania i 600 mln zł w ramach linii gwarancyjnych ze środków pomocowych.

Najnowsza umowa z EFI ma na celu wsparcie innowacyjnych firm i projektów w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka (RSI), unijnego programu przeznaczonego dla małych, średnich i większych przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 500 pracowników.
Dzięki niej Deutsche Bank PBC będzie mógł przyznać w ciągu najbliższych dwóch lat innowacyjnym polskim firmom kredyty o łącznej wartości prawie 420 mln zł z 50-procentową gwarancją udzieloną przez EFI, obejmującą kapitał i odsetki kredytów. Co więcej, kredyty będą przyznawane na preferencyjnych warunkach. Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które podejmują działania ukierunkowane na badania, rozwój i innowacyjność.

Dzięki unijnej gwarancji wprowadzamy preferencyjne warunki dotyczące kwoty kredytu, okresu kredytowania i zabezpieczeń. W ramach realizowanego wraz z EFI programu niższe jest także oprocentowanie kredytu. Tym samym polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z niezwykle atrakcyjnej oferty przeznaczonej na finansowanie rozwój i zwiększenie swoich przewag konkurencyjnych – mówi Paweł Dziekoński, Dyrektor Zarządzający Produktami Kredytowymi w Deutsche Bank PBC.

W ramach poręczeń oferowanych przez EFI nie są wymagane dodatkowe wnioski, ani przygotowanie żadnych sprawozdań. Równolegle z atrakcyjnymi cenowo kredytami z gwarancją EFI Klienci Deutsche Bank PBC będą mogli korzystać także z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), podpisanej w czerwcu 2013 roku.

- Program RSI adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców oraz do dużych firm, które zatrudniają mniej niż 500 pracowników. Aby w nim uczestniczyć, trzeba spełnić jeden z warunków innowacyjności, np. wdrożyć innowacyjne produkty lub technologie, posiadać patent albo fundusze venture capital wśród inwestorów – wyjaśnia Paweł Dziekoński, Dyrektor Zarządzający Produktami Kredytowymi w Deutsche Bank PBC.

Gwarancje EFI dotyczą kredytów obrotowych nieodnawialnych i inwestycyjnych o wartości od 25 tys. EUR do 7,5 mln EUR. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi od 0,25 proc. do  1 proc. kwoty gwarancji rocznie (wysokość zależy m.in. od kwoty kredytu).

Deutsche Bank PBC czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia jednej z największych instytucji finansowych na świecie, ma wiedzę i doświadczenie we wspieraniu rozwoju biznesu. Chcemy w każdy możliwy sposób pomóc polskim przedsiębiorcom w realizacji ich potencjału. Z danych PARP wynika, że  innowacje wdrażane są przez około jedną czwartą mikroprzedsiębiorstw, dlatego warto dążyć do poprawy tego wskaźnika, aby wzmacniać konkurencyjność polskich firm zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych – mówi Leszek Niemycki, Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC. 

Szczegóły oferty kredytowej w ramach umowy podpisanej z EFI:
  Kredyty inwestycyjne w PLN Kredyty obrotowe nieodnawialne w PLN
Dla kogo MŚP oraz Mid-caps (firmy zatrudniające do 500 pracowników) MŚP oraz Mid-caps (firmy zatrudniające do 500 pracowników)
Okres kredytowania do 7 lat do 3 lat
Minimalna kwota kredytu 2,5 tys. EUR 2,5 tys. EUR
Maksymalna kwota kredytu 7,5 mln EUR 7,5 mln EUR
Wielkość portfela przeznaczonego na kredyty Prawie 420 mln PLN
Prawie 420 mln PLN
Cel kredytu Inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Finansowanie bieżących potrzeb firmy
Zabezpieczenie Gwarancja EFI i standardowe zabezpieczenia banku przy kredytach inwestycyjnych Gwarancja EFI i standardowe zabezpieczenia banku przy kredytach obrotowych
 


Instrument podziału ryzyka (RSI) to pilotażowy program gwarancyjny wspierający finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i/lub finansowanie innowacyjnych spółek małych i średnich. Jest to wspólna inicjatywa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. RSI otrzymuje wsparcie Unii Europejskiej w ramach Siódmego Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego (FP7) i wykorzystuje możliwości podejmowania ryzyka, jakimi dysponuje Europejski Fundusz Inwestycyjny.

W ramach tego instrumentu, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancje dla banków udzielających kredytów firmom małym, średnim i średnim-plus. W razie niewypłacalności, gwarancja EFI pokrywa 50% niespłaconej części każdego kredytu. Oczekuje się, że w fazie pilotażowej RSI udział weźmie około 25 banków, które zapewnią dostęp do tego instrumentu grupie 2500 beneficjentów, korzystających  z wolumenu kredytowego o łącznej wartości sięgającej 2,5 mld EUR.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.