15 października 2013

Certyfikat strukturyzowany Deutsche Bank PBC z największym zyskiem w III kwartale

Certyfikat Bonus Limitowany powiązany z ropą z oferty Deutsche Bank PBC był najlepszym produktem strukturyzowanym w III kwartale według zestawienia opracowanego przez redakcję Analizy Online. Inwestycja zakończyła się zyskiem w wysokości 20%.

Najlepszą inwestycją zakończoną w III kwartale 2013 r. okazał się 18-miesięczny Certyfikat Bonus Limitowany powiązany z cenami ropy naftowej z oferty Deutsche Bank PBC. Produkt był oparty na kontraktach terminowych na ropę Brent notowanych na Giełdzie Międzykontynentalnej ICE i oferował możliwość otrzymania zainwestowanego kapitału powiększonego o bonus w przypadku realizacji założonego scenariusza. Klienci zarobili na nim 20% w ciągu 18 miesięcy (zysk netto 10,8% rocznie).

 
Dobry wynik naszego produktu jest efektem wyczucia momentu startu inwestycji. W minionych kilku latach ropa była jednym z lepiej zachowujących się spośród najważniejszych surowców.  Ostatni wyraźniejszy ruch wzrostowy zaczął się w kwietniu bieżącego roku. Wśród impulsów dla poprawy sentymentu były m.in. oczekiwania na przyspieszenie tempa ożywienia gospodarczego zarówno w skali globalnej, a głównie w czołowych gospodarkach świata, jak USA i Chiny, które są największymi importerami ropy. Nie można też jednak pominąć wpływu takich czynników, jak programy ilościowego luzowania polityki pieniężnej, które zasilają kapitałem także rynki surowcowe czy też tendencji osłabiania się amerykańskiego dolara względem wielu głównych walut - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Produktami Detalicznymi i Inwestycyjnymi Deutsche Bank PBC.
 
Jak wynika z danych Analiz Online od lipca do września 2013 r. zakończyło się 78 produktów strukturyzowanych, a średni roczny zysk netto (po odliczeniu podatku od dochodów kapitałowych) wyniósł 2,34%.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.