5 grudnia 2017

Formularz online dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe

Możliwość zdalnego dostarczenia niektórych dokumentów, np. polis ubezpieczeniowych, oraz wnioskowania o zmiany w umowie kredytowej

W trosce o Państwa wygodę, informujemy, że na stronie internetowej Banku w dziale Klienci indywidualni→Kredyty hipoteczne→Obsługa kredytu hipotecznego- aneksy, polisy został udostępniony formularz, za pośrednictwem którego mogą Państwo dostarczyć niektóre dokumenty dotyczące posiadanego kredytu hipotecznego oraz złożyć wniosek o wybrane zmiany warunków umowy kredytowej.

Rodzaje dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem formularza www:
A. Polisa dotycząca ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki wraz z potwierdzeniem opłacenia składki
B. Zawiadomienie o wpisie hipoteki / odpis z KW z wpisaną hipoteką
C. Akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości
Do przygotowania wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku i/lub spełnienia warunku wynikającego z umowy kredytowej (po wypłacie kredytu).
UWAGA: Akt Notarialny zawierający wniosek o wpis hipoteki lub będący warunkiem do wypłaty kredytu należy złożyć w Oddziale Banku w oryginale
w celu sporządzenia kopii.


Rodzaje zmian w umowie kredytowej, o które mogą Państwo wnioskować poprzez formularz na stronie www Banku:
1. Wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z umową kredytową
2. Zmiana systemu rat z malejących na równe
3. Skrócenie okresu karencji
4. Zmiana warunków cenowych (marży)
Przywrócenie marży po uprzedniej podwyżce wynikającej z niespełnienia warunku umowy dotyczącego wpływów na konto.
5. Zmiana rachunku, z którego dokonywana jest spłata rat kredytu
6. Zmiana terminu dostarczenia Aktu Notarialnego oraz wniosku o wpis hipoteki
Dotyczy przedłużenia terminu dostarczenia Aktu Notarialnego przeniesienia własności nieruchomości oraz wniosku o wpis hipoteki o maksymalnie
3 miesiące od daty pierwotnie wskazanej w umowie kredytowej i w terminie 2 lat od wypłaty pierwszej transzy Kredytu.


Natomiast za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału (+48 012 625 80 89 - linia czynna w dni robocze w godz. 9:00 – 16:00) Klienci Banku posiadający podpisaną umowę o Usługi Bankowości Elektronicznej, mogą zawnioskować o zmiany w umowie wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 powyżej.

Deutsche Bank Polskaback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.