29 września 2017

Wprowadzenie usługi wpłatomatów w sieci Euronet dla przedsiębiorców

Informujemy, że od dnia 16 października 2017 r. Deutsche Bank Polska S.A. umożliwi przedsiębiorcom posiadającym kartę debetową Visa Business Electron dokonywanie wpłat gotówkowych za pośrednictwem wpłatomatów w sieci Euronet. Usługa będzie dostępna we wszystkich urządzeniach sieci Euronet posiadających funkcję wpłaty gotówkowej.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie bankomaty znajdujące się w placówkach Banku są wyposażone w usługę wpłat gotówkowych. Za realizację wpłat we wpłatomatach Bank nie pobiera opłaty.

W związku z powyższym ulega zmianie „Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A.” (dalej: „Regulamin”) oraz „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców ” (dalej: „Tabela”).

1. Zmiany w Regulaminie:
  • w paragrafie 2 „Terminy zdefiniowane” rozszerzono definicję Wpłaty gotówkowej o możliwość dokonania wpłaty za pośrednictwem Wpłatomatu
  • dodano definicję Wpłatomatu

2. Zmiany w Tabeli:
  • w Części V „Rachunek db Firma z Przyszłością”, Części VIA „Operacje gotówkowe” i Części VIB „Operacje gotówkowe” dodano usługę wpłat gotówkowych we wpłatomacie sieci Euronet bez opłaty.

Regulamin oraz Tabela uwzględniające planowane zmiany dostępne są na stronie internetowej: www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. w trybie opisanym w par. 19 ust. 4, jeżeli Posiadacz w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego Powiadomienia lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie dokona wypowiedzenia Umowy Ramowej i Umowy o Kartę Debetową, to uznaje się, że zmiany zostały wprowadzone począwszy od dnia, w którym Posiadacz otrzymał odpowiednie Powiadomienie lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć.

Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.