12 czerwca 2017

Zmiana Regulaminu i TPiO dla Przedsiębiorców

Informujemy, że z dniem 26 czerwca 2017 r. ulega zmianie „Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A.” (dalej: „Regulamin”) oraz „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców ” (dalej: „Tabela”).

 

 1. Zmiany w Regulaminie:

  W paragrafie 5 ust.17 - wycofanie możliwości składania dyspozycji przelewów papierowych przez firmy kurierskie lub inne osoby nieupoważnione. Doprecyzowanie zapisów.

  W paragrafie 12 dodany został ustęp 13 wprowadzający dodatkową usługę raportowania w formie komunikatu MT940.

  1
 2. Zmiany w Tabeli
  2
 3. a) W części II A i II B Obsługa rachunków bankowych:
  • Bankowość internetowa - db powerNET - dodanie nowego narzędzia autoryzacyjnego w postaci tokena aplikacyjnego
  • Wyciągi – dodanie usługi wyciągów dziennych i miesięcznych w formacie SWIFT MT940 z możliwością wskazania adresu BIC/SWIFT odbiorcy i opcją pobierania plików tekstowych w db powerNET
  • b) W części III A i III B Krajowe operacje rozliczeniowe:
  • wycofanie usługi zlecenia stałego ze zmienną kwotą

Regulamin oraz Tabela uwzględniające planowane zmiany dostępne są na stronie internetowej: www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. w trybie opisanym w par. 19 ust. 4, jeżeli Posiadacz w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego Powiadomienia lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie dokona wypowiedzenia Umowy Ramowej i Umowy o Kartę Debetową, to uznaje się, że zmiany zostały wprowadzone począwszy od dnia, w którym Posiadacz otrzymał odpowiednie Powiadomienie lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć.

Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.