28 kwietnia 2017

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. Common Reporting Standard i związanego z nim prawodawstwa unijnego

1 maja 2017 roku, na mocy Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa”), wprowadzającej do polskiego porządku prawnego tzw. Common Reporting Standard i związane z nim prawodawstwo unijne, na instytucje finansowe w Polsce - w tym Deutsche Bank Polska S.A. - zostaną nałożone obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych, o których mowa w dziale III tej ustawy

Obejmuje to również szczególne procedury zachowania należytej staranności wobec istniejących i nowych rachunków indywidualnych oraz podmiotów pod kątem weryfikacji i identyfikacji rachunków podlegających raportowaniu na podstawie Ustawy.

Podstawa prawna: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/648/1

Tym samym banki, w tym Deutsche Bank Polska S.A, zobowiązane są do pozyskiwania określonych informacji o Klientach indywidualnych i firmowych, na rzecz których prowadzą rachunki, a także – w przypadku stwierdzenia przesłanek mogących świadczyć o powiązaniu Klienta z krajami innymi niż Rzeczpospolita Polska - przekazywania tych danych polskiemu organowi administracji podatkowej.

W związku z postanowieniami Ustawy nawiązanie pierwszej relacji z Klientem możliwe jest wyłącznie pod warunkiem złożenia przez niego w Banku oświadczenia CRS, na podstawie którego zostanie dokonana jego identyfikacja. W przypadku istniejących Klientów, Bank ma obowiązek przeprowadzenia przeglądu ich danych oraz – w uzasadnionych sytuacjach - kontaktu w celu pozyskania od Klientów oświadczenia CRS i dokonania ich identyfikacji.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.