2 lutego 2017

Przedłużenie terminu przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3R)

30 stycznia 2017 r. zostało opublikowane, a tym samym weszło w życie, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (MRiF) z dnia 27 stycznia 2017 r., przedłużające do końca kwietnia br. termin wysłania informacji IFT-3R za 2016 rok, m.in. przez banki.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem, w określonym powyżej terminie Deutsche Bank Polska prześle Klientom, których to dotyczy, informacje IFT-3R za 2016 r. według nowego wzoru: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/181.

Informacja IFT-3R przesyłana jest Klientom (osobom fizycznym) - rezydentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej niż Polska (a także państw bądź terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, należących do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Polska podpisała stosowne umowy o wymianie informacji), będącym faktycznymi odbiorcami odsetek wypłacanych przez Bank od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych.

Informacja ta przesyłana jest również drogą elektroniczną do polskich władz skarbowych, które następnie wysyłają zaraportowane przez banki dane do właściwych dla powyższych Klientów zagranicznych administracji skarbowych, zgodnie z przepisami Działu VIIA - rozdział 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971370926).

Więcej szczegółów: [LINK], http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/182back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.