12 października 2017

20% zniżki na OC/AC i do 760 zł premii – promocja kredytu gotówkowego Deutsche Bank na zakup samochodu

Oferta promocyjna db Kredytu Gotówkowego umożliwia zakup samochodu na atrakcyjnych warunkach, obejmujących m.in. oprocentowanie 7,99% w skali roku i prowizję 0%, a także w przypadku zakupu polisy w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 20-proc. zniżkę na OC/AC oraz premię do maksymalnej wysokości 760 zł.

db Kredyt Gotówkowy może zostać przeznaczony na zakup dowolnego samochodu - nowego lub używanego. Nie jest wymagane ustanowienie zabezpieczenia na kupowanym pojeździe ani cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

W ramach oferty promocyjnej oprocentowanie kredytu wynosi 7,99% w skali roku, prowizja 0%, a opłata przygotowawcza 1400 zł. Osoby, które skorzystają z finansowania zakupu samochodu w Deutsche Bank Polska, otrzymają kod promocyjny umożliwiający ubezpieczenie pojazdu OC i/lub AC z 20-proc. zniżką, jednorazowo, na okres obejmujący 12 miesięcy, w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. za pośrednictwem serwisu internetowego: https://axa.pl/samochod-ubezpieczenia. Kod obowiązuje przez 30 dni od momentu zawarcia umowy kredytu.

Ponadto, w okresie 45 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem kodu promocyjnego i opłacenia składki, Kredytobiorca otrzyma premię stanowiącą równowartość uregulowanej przez niego składki ubezpieczeniowej, jednak do wysokości nie większej niż 760 zł. Premia zostanie wypłacona na rachunek Klienta prowadzony w Deutsche Bank Polska, a w przypadku braku takiego konta - na rachunek kredytu, dzięki czemu zostanie dokonana częściowa spłata zobowiązania.

Warunki promocyjne db Kredytu Gotówkowego obowiązują do 29 grudnia 2017 r. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować się z Deutsche Bank Polska za pośrednictwem specjalnej sekcji w serwisie internetowym:
https://lp.deutschebank.pl/dbkredyt-gotowkowy/kredyt_samochodowy/

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie promocji.

Informacje dodatkowe o produkcie:

  • Dostępna kwota: do 200 tys. zł
  • Okres kredytowania: do 10 lat
  • Oprocentowanie zmienne: 7,99% w skali roku*
  • Prowizja: 0%
  • Opłata przygotowawcza: 1400 zł
  • Ubezpieczenie: szeroki wybór ubezpieczeń o różnym zakresie ochrony (nieobowiązkowe)
  • Akceptowane źródła dochodu: umowa o pracę / zlecenie / dzieło, działalność gospodarcza (również prowadzona w ramach tzw. wolnych zawodów), emerytura, renta, kontrakty menadżerski / marynarski, wynajem nieruchomości (również w ramach prowadzonej działalności).

*Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.