27 marca 2017

Platforma db Navi wyróżniona w plebiscycie Ordery Finansowe

Za nowatorstwo i tworzenie produktów, które w znaczący sposób wspierają klientów, redakcja Home & Market wyróżniła produkt inwestycyjny db Navi w plebiscycie Ordery Finansowe.

W plebiscycie Ordery Finansowe nagradza się te firmy i ich produkty, które wnoszą na rynek usług finansowych coś nowego, w znaczący sposób poprawiają jakość korzystania z usług. W kategorii Produkt Inwestycyjny jury doceniło m.in.produkt Deutsche Bank – platformę db Navi. Jest to bezpłatne narzędzie dostępne w Internecie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ponad 800 rozwiązań 19 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank.

Przewaga narzędzia polega na tym, że pozwala ono w kilku prostych krokach dobrać fundusze do portfela zgodnie z wybranym stylem inwestowania. Mniej doświadczeni inwestorzy mogą wybrać jeden z pięciu modelowych stylów inwestowania zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycji: bezpieczny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny lub agresywny. Każdemu z nich odpowiada określona, zdywersyfikowana struktura aktywów w podziale na odpowiednie kategorie funduszy. Po wskazaniu wybranego stylu, db Navi prezentuje wszystkie fundusze z oferty Deutsche Bank odpowiadające danemu stylowi inwestowania. Następnie użytkownik przechodzi do samodzielnego konstruowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczem do tego są właściwe proporcje, co wpływa w znacznym stopniu na zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji jako całości i ograniczenie ryzyka strat w dłuższej perspektywie.

Narzędzie pokazuje użytkownikowi, czy wybrane przez niego fundusze spełniają kryteria danego stylu np. bezpiecznego czy też od niego odbiegają. Wybór funduszy i całościową ocenę ryzyka ułatwiają kryteria porównywania takie jak historyczne wyniki, ich powtarzalność, stopień ryzyka czy też rating (relacja zysku do ryzyka) nadawany przez niezależny zespół analityków Analiz Online. db Navi automatycznie generuje przejrzyste wykresy, na których można porównać do 5 funduszy. Po dokonaniu ostatecznego wyboru użytkownik określa, jaką kwotę chciałby zainwestować. Może także uwzględnić w swoim portfelu już posiadane fundusze.

- To narzędzie dedykowane jest tym inwestorom, którzy informacji i ofert szukają najchętniej w Internecie. Bardzo istotny jest jego walor edukacyjny, ponieważ db Navi objaśnia krok po kroku, jak zdefiniować swoje preferencje w zakresie inwestycji i budować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Informacje na temat poszczególnych funduszy, przejrzyste kryteria porównywania i prezentacja w formie wykresów pomagają dokonać świadomego wyboru z oferty kilkuset funduszy inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Platforma db Navi to kolejny element strategii Deutsche Bank zakładającej pozycjonowanie Deutsche Bank jako instytucji specjalizującej się w produktach inwestycyjnych i strategiach pomnażania kapitału, posiadającej obecnie najbardziej przekrojową na rynku ofertę funduszy. Platforma db Navi jest dostępna pod linkiem: www.dbnavi.pl.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.