7 marca 2017

Kredyt gotówkowy Deutsche Bank z oprocentowaniem 4%, również w oparciu o deklarację PIT

Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem 4% i prowizją 4% dostępny jest w Deutsche Bank w wysokości maksymalnie 40 tys. zł na okres nie dłuższy niż 4 lata. Ponadto weryfikacja dochodów w ramach zarówno tej, jak i pozostałej oferty kredytów gotówkowych Banku możliwa jest na podstawie deklaracji PIT-11 / PIT-40.

Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem 4% i prowizją 4% dotyczy finansowania w wysokości od 20 tys. do 40 tys. zł, na okres od 3 do 48 miesięcy. Mogą z niego skorzystać zarówno nowi, jak i obecni Klienci Banku przeznaczając środki na dowolny cel, w tym również na konsolidację zobowiązań. Opłata przygotowawcza wynosi 1400 zł.

Do weryfikacji dochodów Kredytobiorcy - zarówno w przypadku tej, jak i pozostałej oferty kredytów gotówkowych dostępnych w kwocie nawet 200 tys. na okres do 10 lat - może zostać przyjęta deklaracja PIT-11/ PIT-40 za poprzedni rok kalendarzowy (minimum 3 ostatnie miesiące ubiegłego roku). Jest ona akceptowana w formie papierowej, z danymi identyfikacyjnymi Klienta i zakładu pracy oraz pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby zatrudnione na czas nieokreślony lub określony w dużych, znanych przedsiębiorstwach czy organizacjach na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania. W chwili składania wniosku Kredytobiorca powinien być w dalszym ciągu zatrudniony w firmie, która wystawiła deklarację PIT-11/ PIT-40.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.