23 grudnia 2016

Nowy system transakcyjny db easyNET i zintegrowana z nim platforma db Navi

Deutsche Bank Polska udostępnił pełną wersję nowego systemu transakcyjnego dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców - db easyNET. Serwis, podobnie jak jego wcześniejsza wersja mobilna, został przygotowany zgodnie z koncepcją responsywną, która pozwala na dostosowanie widoku do każdego rodzaju urządzenia: laptopów/PC, smartfonów oraz tabletów. Dostęp do niego możliwy jest przez przeglądarkę internetową. Jednocześnie, z systemem db easyNET została zintegrowana online’owa platforma db Navi, która pozwala na wyszukiwanie i porównywanie funduszy inwestycyjnych, a także tworzenie koszyka produktów zgodnie ze stylem inwestowania Klienta i ich zakup.

 Serwis db easyNET oparty jest na ekosystemie miniaplikacji. Klient Banku, logując się z dowolnego urządzenia: laptopa/PC, smartfona lub tabletu poprzez przeglądarkę internetową, może korzystać z szeregu miniaplikacji wybranych i ułożonych według własnego klucza. W obecnej wersji dostępne są wszystkie funkcjonalności dotychczasowego systemu, przy czym przelewy europejskie (SEPA) oraz zagraniczne możliwe są już wyłącznie za pośrednictwem nowego db easyNET. Wraz z rozwojem oferty bank będzie mógł dołączać kolejne miniaplikacje o dowolnej skali złożoności, a Klient - wybierając te, które najlepiej odpowiadają na jego potrzeby - samodzielnie tworzyć własną bankową platformę.

Wygląd systemu został zaprojektowany zgodnie z podejściem RWD (Responsive Web Design), które umożliwia korzystanie z tego samego oprogramowania na urządzeniach dowolnej klasy, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Serwis automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do komputera, laptopa, smartfona lub tabletu, którego używamy w danym momencie.
Dostęp do serwisu działającego pod adresem: https://dbeasynet.deutschebank.pl możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową z urządzeń opartych na systemach Android, iOS oraz Windows.

Docelowo planowane jest zastąpienie dotychczasowego systemu db easyNET nową wersją serwisu.

Szczegóły na stronie Bankowa Ewolucja: https://lp.deutschebank.pl/bankowa-ewolucja/rozwiazania/easy_net

Dodatkowo, z nowym systemem transakcyjnym db easyNET, została zintegrowana internetowa platforma inwestycyjna db Navi, dzięki czemu portfele funduszy można kupić online za pomocą kilku kliknięć, również na urządzeniach mobilnych.

Innowacyjna platforma db Navi jest bezpłatnym narzędziem dostępnym w Internecie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ponad 750 rozwiązań 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Co więcej, w kilku prostych krokach pozwala na indywidualny dobór funduszy do portfela zgodnie z wybranym stylem inwestowania.

Mniej doświadczeni inwestorzy mogą wybrać jeden z pięciu modelowych stylów inwestowania zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycji: bezpieczny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny lub agresywny. Każdemu z nich odpowiada określona, zdywersyfikowana struktura aktywów w podziale na odpowiednie kategorie funduszy.

Po wskazaniu wybranego stylu, db Navi prezentuje wszystkie fundusze z oferty Deutsche Bank odpowiadające danemu stylowi inwestowania. Następnie użytkownik przechodzi do samodzielnego konstruowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczem do tego są właściwe proporcje, co wpływa w znacznym stopniu na zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji jako całości i ograniczenie ryzyka strat w dłuższej perspektywie. Narzędzie pokazuje użytkownikowi, czy wybrane przez niego fundusze spełniają kryteria danego stylu np. bezpiecznego czy też od niego odbiegają. Wybór funduszy i całościową ocenę ryzyka ułatwiają kryteria porównywania takie jak historyczne wyniki, ich powtarzalność, stopień ryzyka czy też rating (relacja zysku do ryzyka) nadawany przez niezależny zespół analityków Analiz Online. Db Navi automatycznie generuje przejrzyste wykresy, na których można porównać do 5 funduszy. Po dokonaniu ostatecznego wyboru, użytkownik określa, jaką kwotę chciałby zainwestować. Może także uwzględnić w swoim portfelu już posiadane fundusze.

Z kolei ścieżka dla zaawansowanych inwestorów zakłada samodzielną budowę portfela na podstawie wybranych funduszy, również z uwzględnieniem dotychczasowych inwestycji.

Na koniec obu dróg db Navi generuje podsumowanie kalkulacji, z którym można udać się do Oddziału Deutsche Bank lub dokonać zakupu online bezpośrednio w nowym systemie bankowości internetowej db easyNET. - W przypadku mniej doświadczonych inwestorów przed podjęciem decyzji o zakupie funduszy warto umówić się na spotkanie z doradcą, porozmawiać o swoim celu inwestycyjnym i profilu ryzyka. Pozwoli to jeszcze swobodniej poruszać się po obszarze inwestycji, do którego dostęp daje nam db Navi – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.Innowacyjna platforma online db Navi otrzymała nagrodę Lider 2015 w kategorii Bankowość Finanse w konkursie Techno Biznes 2016, zorganizowanym przez Gazetę Bankową.

Platforma db Navi jest dostępna pod linkiem: http://www.dbnavi.pl/

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.Aback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.