11 lipca 2016

Polscy artyści współcześni w Deutsche Bank KunstHalle w Berlinie

Od 21 lipca w galerii Deutsche Bank KunstHalle w Berlinie będzie można zobaczyć wystawę „Common Affairs” przedstawiającą prace polskich artystów – uczestników odbywającego się co dwa lata konkursu „Spojrzenia – Nagroda Deutsche Bank”. Konkurs, będący obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie sztuki współczesnej, został zainicjowany w 2003 roku przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki oraz Deutsche Bank. Wystawa potrwa do końca października 2016.

 

W berlińskiej galerii Deutsche Bank KunstHalle zaprezentowane zostaną prace Pawła Althamera, Supergrupy Azorro, Tymka Borowskiego, Karoliny Breguły, Elżbiety Jabłońskiej, Rafała Jakubowskiego, Łukasza Jastrubczaka, Anny Molskiej, Anny Okrasko, Agnieszki Polskiej & Witka Orskiego, Karola Radziszewskiego, Janka Simona, Konrada Smoleńskiego, Moniki Sosnowskiej, Izy Tarasewicz i Piotra Wysockiego. Wystawa zorganizowana została przez Deutsche Bank KunstHalle, Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz Instytut Polski w Berlinie
i odbywa się równocześnie z obchodami 25 rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz partnerstwa Berlina i Warszawy. Dwoje kuratorów z obu krajów – Stanisław Welbel z Polski i Julia Kurz z Niemiec – w wyniku współpracy, ale również dialogu z autorami i artystami, poszukują odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj jest wolność i wymiana idei w sytuacji, gdy sztuka finansowana jest zarówno z funduszy publicznych, jak
i prywatnych. Ekspozycja – w przestrzeniach Deutsche Bank KunstHalle w Berlinie i Instytutu Polskiego w Berlinie staje się rodzajem platformy dla różnych wypowiedzi artystycznych.

Zaproszeni artyści w swych pracach często odwołują się do historii – nawiązują do wydarzeń oraz procesów historycznych
i społecznych (industrializacji, wojen, transformacji, zmian ustroju politycznego). Inną istotną kwestią, wokół której koncentruje się wystawa, jest zaangażowanie na polu mediacji, produkcji
i dystrybucji sztuki – rozpoznawanie warunków panujących
w instytucjach kultury i hierarchii w świecie sztuki. Sztuka jest tu rodzajem sejsmografu zbierającego drgania i napięcia historii, teraźniejszości i przyszłości; artystów i ich dzieł dialogujących
z rzeczywistością i upominających się o prawo głosu w kwestiach ważnych.

Niektóre prace powstały specjalnie z myślą o tej prezentacji
i w Berlinie będą miały swoją premierę (Iza Tarasewicz, Janek Simon, Łukasz Jastrubczak); inne będą bezpośrednio nawiązywać i dyskutować z pracami pokazywanymi już wcześniej w Zachęcie w ramach konkursu „Spojrzenia – Nagroda Deutsche Bank” (Rafał Jakubowicz, Anna Okrasko, Paweł Althamer); te starsze –
w odmiennym kontekście – znajdą nowe interpretacje, nabiorą kolejnych znaczeń (Elżbieta Jabłońska, Karol Radziszewski, Anna Molska, Supergrupa Azorro).

Konkurs „Spojrzenia” odbywa się co do dwa lata od 2003 roku i jest kierowany do młodych polskich twórców. Ma promować polską sztukę współczesną w kraju i za granicą, a także prezentować i honorować najciekawsze postawy artystyczne, dzieła w twórców, którzy w sposób szczególny zaistnieli na scenie sztuki w czasie ostatnich dwóch lat. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.