28 kwietnia 2016

Platforma db Navi nagrodzona w konkursie Techno Biznes 2016 zorganizowanym przez Gazetą Bankową

Innowacyjna platforma online db Navi wdrożona przez Deutsche Bank Polska otrzymała nagrodę Lider 2015 w kategorii Bankowość i Finanse w konkursie Techno Biznes 2016, zorganizowanym przez Gazetę Bankową. db Navi pozwala inwestorom na wyszukiwanie i porównywanie funduszy inwestycyjnych z szerokiej oferty Banku, a także tworzenie spersonalizowanego portfela funduszy zgodnie z wybranym stylem inwestowania.

W XIV edycji konkursu nagrodzone zostały firmy wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Obok Deutsche Bank nagrody w kategorii Bankowość i Finanse otrzymali PKO BP i TUiR Warta. Nad wyborem laureatów pracowała kapituła w składzie: prof. Andrzej Gospodarowicz, dr Wiesław Paluszyński, dr hab. Andrzej Sobczak, Piotr „Vagla” Waglowski, Michał Kanownik, Tomasz Przybek oraz Wojciech Surmacz, red. naczelny Gazety Bankowej. Konkurs objęło honorowym patronatem m.in. Ministerstwo Cyfryzacji.

db Navi jest bezpłatnym narzędziem dostępnym w Internecie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ponad 700 funduszy 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Co więcej, w kilku prostych krokach pozwala na indywidualny dobór funduszy do portfela zgodnie z wybranym stylem inwestowania.

Projekt funkcjonalny platformy db Navi przygotowała firma Analizy Online SA, oferująca narzędzia do wszechstronnej oceny i analizy produktów inwestycyjnych, która na bieżąco zasila platformę danymi dotyczącymi wyników funduszy, ich ocen, kosztów oraz innych informacji o funduszach i tworzonych na ich podstawie portfelach. Oceny i wskaźniki funduszy dostępne na platformie bazują na danych z całego rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, co zapewnia ich obiektywny charakter.

- Platforma db Navi to narzędzie nowej generacji, którego do tej pory brakowało na polskim rynku funduszy – mówi Michał Duniec, Prezes Analizy Online SA. – Platformę cechuje unikatowy na polskim rynku zakres filtrów wyszukiwania funduszy, umożliwiający Klientom Banku wybór dopasowanego do oczekiwań produktu oraz porównania ich pod względem szerokiej listy kryteriów. Klient Banku ma również możliwość tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz intuicyjnego doboru najlepszych funduszy z oferty Banku – dodaje.

Od strony technologicznej platformę db Navi zrealizowała sopocka grupa Blue Media. – Projekt db Navi, który zrealizowaliśmy dla Deutsche Bank był wymagający ze względu na swój unikatowy charakter – komentuje Wojciech Murawski z firmy Blue Media. – Pod względem funkcjonalnym i technologicznym jest to najbardziej zaawansowane narzędzie tego typu na rynku.

db Navi oferuje dwie ścieżki nawigacji – dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Mniej zaawansowani inwestorzy mogą wybrać jeden z pięciu modelowych stylów inwestowania zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycji: bezpieczny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny lub agresywny. Każdemu z nich odpowiada określona, zdywersyfikowana struktura aktywów w podziale na odpowiednie kategorie funduszy.

Po wskazaniu wybranego stylu db Navi prezentuje wszystkie fundusze z oferty Deutsche Bank odpowiadające danemu stylowi inwestowania. Następnie użytkownik przechodzi do samodzielnego konstruowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczem do tego są właściwe proporcje, co wpływa w znacznym stopniu na zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji jako całości i ograniczenie ryzyka strat w dłuższej perspektywie. Narzędzie pokazuje użytkownikowi, czy wybrane przez niego fundusze spełniają kryteria danego stylu np. bezpiecznego czy też od niego odbiegają. Wybór funduszy i całościową ocenę ryzyka ułatwiają kryteria porównywania takie jak historyczne wyniki, ich powtarzalność, stopień ryzyka czy też rating (relacja zysku do ryzyka) nadawany przez niezależny zespół analityków Analiz Online. db Navi automatycznie generuje przejrzyste wykresy, na których można porównać do 5 funduszy. Po dokonaniu ostatecznego wyboru użytkownik określa, jaką kwotę chciałby zainwestować. Może także uwzględnić w swoim portfelu już posiadane fundusze.

Z kolei ścieżka dla zaawansowanych inwestorów zakłada samodzielną budowę portfela na podstawie wybranych funduszy, również z uwzględnieniem dotychczasowych inwestycji.

Na koniec obu dróg db Navi generuje podsumowanie kalkulacji, z którą można udać się do Oddziału Deutsche Bank lub zamówić kontakt doradcy. Docelowo platforma będzie zintegrowana z systemem bankowości elektronicznej db easyNET i będzie umożliwiała zakup funduszy online.

- Jesteśmy przekonani, że jedyną naprawdę skuteczną metodą pomnażania kapitału jest korzystanie z różnorodnych narzędzi inwestycyjnych, dlatego nagroda w konkursie Techno Biznes dla naszej platformy db Navi cieszy nas wyjątkowo. To narzędzie dedykowane jest tym inwestorom, którzy informacji i ofert szukają najchętniej w Internecie. Bardzo istotny jest jego walor edukacyjny, ponieważ db Navi objaśnia krok po kroku, jak zdefiniować swoje preferencje w zakresie inwestycji i budować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Informacje na temat poszczególnych funduszy, przejrzyste kryteria porównywania i prezentacja w formie wykresów pomagają dokonać świadomego wyboru z oferty kilkuset funduszy inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Wprowadzenie platformy db Navi to kolejny element strategii Deutsche Bank zakładającej pozycjonowanie Deutsche Bank jako instytucji specjalizującej się w produktach inwestycyjnych i strategiach pomnażania kapitału, posiadającej obecnie najbardziej przekrojową na rynku ofertę funduszy. Platforma db Navi jest dostępna pod linkiem: www.dbnavi.pl

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.