22 stycznia 2016

Dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, odznaczony Złotym Medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich

Dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, został odznaczony Złotym Medalem Kopernika Związku Banków Polskich. Odznaczenie to jest wyrazem podziękowania dla osób, które szczególnie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.

Medale Kopernika zostały przyznane po raz pierwszy podczas wczorajszego spotkania Klubu Polska 2025+, zorganizowanego w 25. Rocznicę Zgromadzenia Założycielskiego Związku Banków Polskich. Zarząd ZBP przyznał je za wybitne osiągnięcia i wyjątkowe zasługi dla budowy oraz rozwoju sektora bankowego w 25-leciu transformacji, jako wyraz uznania za zaangażowanie, w szczególności na rzecz: rozwoju nowych kanałów usług bankowych, obrotu bezgotówkowego, podnoszenia bezpieczeństwa systemu bankowego, budowania zaufania w obrocie finansowym i gospodarczym, krzewienia wiedzy ekonomicznej i zasad etyki biznesu, budowania prestiżu polskiej bankowości w kraju i zagranicą.


Dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, otrzymał Złoty Medal Kopernika w uznaniu szczególnych zasług dla budowy i rozwoju sektora bankowego w Polsce. Odznaczenie otrzymał z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich. Uroczyste wręczenie medali przyznanych przez kapitułę wybitnym przedstawicielom sektora bankowego uwieńczyło zorganizowaną z okazji 25-lecia powołania samorządu bankowego debatę w ramach Klubu Polska 2025+ zatytułowaną „Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, co przed nami? – przekrojowe spojrzenie na polski sektor bankowy”, w której udział wzięli m.in. Wojciech Kwaśniak, Wiceprzewodniczący KNF, Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, Józef Wancer, Prezes Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP oraz dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.