8 stycznia 2016

Deutsche Bank Polska wprowadził do oferty kredyt technologiczny

W wyniku umowy podpisanej z BGK, Deutsche Bank przyjmuje wnioski o kredyty na innowacje technologiczne finansujące wdrażanie innowacyjnych technologii w firmach. Bezpośrednią korzyścią dla firm jest dotacja w postaci częściowej spłaty kredytu technologicznego.

3 listopada 2015 roku Deutsche Bank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy. Na jej podstawie bank przyjmuje wnioski o kredyt na innowacje technologiczne. Po przyznaniu promesy kredytu, przedsiębiorca z sektora MSP może złożyć wniosek do BGK o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Przedsiębiorca otrzymuje dotację w postaci premii technologicznej, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu technologicznego.

- Współpraca przedsiębiorcy z Deutsche Bank będzie ważna na wstępnym etapie, bo to bank będzie przyjmował wniosek o kredyt technologiczny. Będzie to klasyczny wniosek o kredyt inwestycyjny wraz z biznesplanem. Bank zanim wystawi przedsiębiorcy promesę kredytową zbada potencjał rynkowy inwestycji, czyli oceni czy projekt ma szansę powodzenia. Następnie eksperci branżowi w BGK przystąpią do wydawania opinii czy projekt rzeczywiście jest innowacyjny, ocenią jakość i skalę innowacji - mówi Paweł Dziekoński, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych w Deutsche Bank Polska.

- W nowym programie wprowadzono wiele usprawnień: rozszerzono możliwości finansowania kosztów wdrażania innowacji - teraz finanso¬wane będą także koszty prac badawczo – rozwojowych oraz badań przemysłowych. Bardzo ważna zmiana dotyczy także zasady składania wniosków w BGK – w poprzedniej perspektywie liczyła się kolejność złożonych wniosków, teraz BGK będzie oceniał jakość i skalę innowacji. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają najbardziej innowacyjne technologie – dodaje Paweł Dziekoński.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej zakupionej technologii lub wdrożenie własnej nowe technologii. Nowa technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422 mln euro. Na inwestycje związaną z zdrożeniem innowacyjnej technologii firma może uzyskać premię technologiczną w wysokości do 6 mln złotych. Kwota premii technologicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej w „mapie pomocy”. Wkład własny przedsiębiorcy musi stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy z sektora MSP.

Główne parametry produktu:

  • Waluta: PLN
  • Okres kredytowania: 15 lat
  • Wkład własny: 25% kosztów kwalifikowanych netto
  • Płatność odsetek: miesięcznie lub kwartalnie

Procedura uzyskania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez BGK konkursów. W najbliższej edycji wnioski o dotację można składać do BGK do 29 stycznia 2016 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej BGK w zakładce „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.