29 lipca 2015

Majstersztyk w inwestycjach - pakiet atrakcyjnej lokaty z oprocentowaniem 4% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank oferuje pakiet, w skład którego wchodzą atrakcyjnie oprocentowana lokata oraz fundusze inwestycyjne. W ramach pakietu połowa środków jest zdeponowana na lokacie o oprocentowaniu 4% w skali roku na okres 3 miesięcy. Druga połowa środków przeznaczana jest na nabycie wybranych przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI, Investors TFI i Legg Mason TFI.

Oferta Deutsche Bank przeznaczona jest dla osób, które szukają rozwiązań oszczędnościowych o atrakcyjnym oprocentowaniu, a jednocześnie myślą o inwestowaniu wolnych środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje pakiet, który składa się z lokaty oraz funduszy inwestycyjnych. Proporcja podziału środków jest równa: połowa pieniędzy zostaje wpłaconych na 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 4% w skali roku, a druga połowa jest inwestowana w wybrane fundusze z oferty Skarbiec TFI (w tym Skarbiec JPMorgan), Investors TFI i Legg Mason TFI. Klient ma do wyboru 48 funduszy, a dodatkowo nie ponosi opłaty wstępnej za nabycie jednostek.

- Z badań Deutsche Bank wynika, że Polaków do zainwestowania w fundusze zachęca m.in. elastyczność produktu, czyli możliwość spieniężenia jednostek w dowolnym momencie, niska kwota minimalnej inwestycji, a także brak prowizji za zakup. Nasza oferta łączy w sobie wszystkie te cechy, a dodatkowo pomaga dywersyfikować oszczędności i stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. Jest to istotne, gdy oczekujemy potencjalnie wyższych zwrotów niż tylko w przypadku depozytów. Atrakcyjne oprocentowanie lokaty w pakietach stanowi zachętę do wypróbowania możliwości, jakie dają fundusze, które powinny stanowić składową długoterminowych portfeli inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych Deutsche Bank.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 1 tys. zł, przy zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Klient może skorzystać z więcej niż jednego pakietu. Oferta jest przeznaczona zarówno dla dotychczasowych, jak i dla nowych Klientów Deutsche Bank, którzy wpłacą nowe środki w okresie promocji, trwającej do 30 września br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

Kontakt dla mediów:

Sabina Salamon
Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
Tel. +48(22) 339-9505
Mobile +48 510001100
Email: Sabina.salamon@db.com

O Banku

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank - jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako część Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami, stawia na profesjonalne doradztwo, najwyższy standard obsługi oraz wysoką jakość i różnorodność produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych oraz nagradzany w niezależnych rankingach, bezpłatny rachunek maklerski db Makler. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku Deutsche Bank wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 700 lokalnych i zagranicznych produktów 18 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferuje Klientom dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 180 Oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu.

Szczegółowe informacje na stronie: www.deutschebank.pl

Grupa Deutsche Bank

Deutsche Bank jest globalnym bankiem uniwersalnym, obsługującym 28 milionów Klientów na całym świecie. Usługi Banku, który stawia potrzeby swoich Klientów w centrum zainteresowania, obejmują bankowość komercyjną, inwestycyjną, detaliczną oraz transakcyjną, a także rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem dla korporacji, sektora publicznego, inwestorów instytucjonalnych, małych i średnich firm oraz Klientów indywidualnych. Deutsche Bank to wiodąca instytucja finansowa w Niemczech o silnej pozycji w Europie oraz znaczącej obecności w obu Amerykach, a także regionie Azji i Pacyfiku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.db.comback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.