15 lipca 2015

Zwrot lub brak opłat za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytów hipotecznych we wszystkich dostępnych walutach

Do końca września Deutsche Bank Polska przedłużył promocję dla kredytów mieszkaniowych w PLN, w ramach której opłata za inspekcję nieruchomości przed ich udzieleniem zostanie zwrócona Klientom po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty. Jednocześnie zniósł tę opłatę we wspomnianym okresie w przypadku kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych w PLN i EUR, a także kredytów mieszkaniowych w EUR i GBP.

Promocja w zakresie kredytów mieszkaniowych w PLN polega na zwrocie opłaty za inspekcję nieruchomości, poniesionej przez Kredytobiorcę w momencie składania wniosku, wynoszącej od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości. Zwrot ten następuje po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty na rachunek bieżącej obsługi kredytu, w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca. Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego. Są nią objęte wszystkie kredyty, w tym udzielane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” i dotacji NFOŚiGW.


Regulamin promocji:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7602194.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-Promocji-%22Zwrot-oplaty-za-inspekcje-nieruchomosci-po-wyplacie-Kredytu%22

Do końca września można również skorzystać z promocji kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych w PLN i EUR, a także kredytów mieszkaniowych w EUR i GBP, w ramach której nie jest pobierana opłata za inspekcję nieruchomości przed ich udzieleniem. Oferta dotyczy kredytów i pożyczek, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego.

Regulamin promocji:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7536677.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji---0-zl-za-inspekcje-przed-udzieleniem-Kredytu


***
Informacje dodatkowe
Szczegółowe warunki oferty Deutsche Bank Polska – dostępne Pakiety:

Osoby zainteresowane wyłącznie kredytem mieszkaniowym, konsolidacyjnym czy pożyczką hipoteczną lub też wybranymi dodatkowymi produktami, mogą skorzystać z Pakietu Standardowego. Marże są uzależnione od poziomu LTV, kwoty finansowania, jak i ewentualnego skorzystania z rachunków czy kart kredytowych. Prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki wynosi 2%.

Z kolei Pakiet Ubezpieczeniowy obejmuje: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz kartę kredytową Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,49% (a w 1. roku 1,2%), EUR 2,8% i GBP 3,2%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 2,2% i EUR 3,2%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2,4% i EUR 4%. Prowizja za udzielenie: kredyt mieszkaniowy w PLN, EUR i GBP wynosi 0%, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej 1%.

Pakiet Inwestycyjny to: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,49% (a w 1. roku 1,2%), EUR 2,8% i GBP 3,2%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 2,2% i EUR 3,2%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2,4% i EUR 4%. Prowizja za udzielenie: kredyt mieszkaniowy w PLN i EUR wynosi 0%, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej 1%.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny zawiera: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy lub od dnia wypłaty pożyczki. Marże zaczynają się na poziomie: kredyt mieszkaniowy - w PLN 1,29% (a w 1. roku 1,1%), EUR 2,4% i GBP 2,8%; kredyt konsolidacyjny - w PLN 1,8% i EUR 2,8%; pożyczka hipoteczna - w PLN 2% i EUR 3,5%. Prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki nie jest pobierana.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.