10 czerwca 2015

Nowa promocja kart kredytowych w Deutsche Bank "Przenieś kartę" – Damy Ci więcej za mniej!

Każdy Klient, który zdecyduje się przenieść kartę kredytową do Deutsche Bank Polska, zyska atrakcyjne oprocentowanie 5,99% w skali roku zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartą, w tym również z tytułu przelewu na spłatę zadłużenia na karcie innego banku. Co więcej, przelew ten jest bezpłatny. Dodatkowo Klienci, którzy zdecydują się przenieść kartę w ramach oferty specjalnej, mogą otrzymać wyższy od dotychczasowego limit kredytowy.

Nowym i obecnym Klientom, którzy nie posiadają jeszcze karty w Deutsche Bank Polska, Bank oferuje atrakcyjne warunki przeniesienia kart kredytowych. Klienci mogą przenieść maksymalnie dwie karty kredytowe, które można zamienić na jedną od Deutsche Bank.

Wraz z nową kartą Klienci otrzymają:
  • oprocentowanie 5,99% w skali roku zadłużenia z tytułu wszystkich transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych kartą przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  • możliwość łatwej spłaty zadłużenia na innych kartach bezpłatnym przelewem,
  • wyższy limit kredytowy na nowej karcie – nawet do 110% sumy limitów kart przenoszonych,
  • nieoprocentowany kredyt do 56 dni,
  • bezpłatne prestiżowe usługi Concierge dla kart Deutsche Bank typu World i Platinum obejmujące przykładowo organizację wyjazdów turystycznych
    w kraju i za granicą, dokonanie rezerwacji w restauracji, hotelu czy klubie sportowym, organizację opieki nad dziećmi, czy innych nawet nietypowych zamówień,
  • rabaty i oferty specjalne w programach rabatowych Strefa Rabatów i MasterCard® Buy&Smile.
Promocja skierowana jest do wszystkich, którzy uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę lub wykonują wolny zawód i przeniosą z innego banku kartę kredytową posiadaną od co najmniej 6 miesięcy oraz przedstawią historię rachunku z przychodami obejmującą ostatnie 3 miesiące.

Osoby, które przeniosą karty do Deutsche Bank będą mogły wybrać dowolną kartę z oferty Banku, w tym kartę kredytową IQ World MasterCard z popartowym wizerunkiem Alberta Einsteina. Dla Klientów, którzy zdecydują się wymienić swoją dotychczasową kartę kredytową na kartę kredytową IQ od Deutsche Bank, czekają nagrody w programie lojalnościowym MasterCard® Rewards oraz zniżki i oferty specjalne w programie MasterCard® Buy&Smile.

Więcej informacji w Regulaminie promocji "Przenieś Kartę" na stronie https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/karty/promocja-przenies-karte.html?pm=submenu&pc=klienci-indywidualni-promocja-przenies-karteback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.