11 maja 2015

Nowa oferta finansowania dla wolnych zawodów

Kredyt Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to nowy produkt finansowania hipotecznego w ofercie Deutsche Bank Polska. Oferta skierowana jest do przedstawicieli wolnych zawodów, którzy potrzebują kapitału na rozwój i prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Spłatę można rozłożyć nawet na 15 lat, a profesjonalne doradztwo gwarantuje Klientom Deutsche Bank wybór właściwego wariantu finansowania i obsługę na najwyższym poziomie.

 - Kredyt Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to produkt przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody, które jednocześnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Są wśród nich prawnicy, radcy prawni, adwokaci, notariusze, księgowi, biegli rewidenci, lekarze – mówi Waldemar Jarek, Dyrektor w Deutsche Bank Polska odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców. Kredyt można zaciągnąć na 15 lat. Minimalna kwota pozyczki to 100 tys. PLN.


Nowa oferta produktowa to propozycja dla osób poszukujących kapitału na dowolny cel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to m. in.:

 • Uproszczona procedura kredytowa przy wnioskowaniu o kwotę do 1 mln PLN – firma nie musi przedstawiać zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US

 • Biznes plan nie jest wymagany

 • Korzyść podatkowa – możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów części odsetkowej raty

- Deutsche Bank w swej strategii bardzo duży nacisk kładzie na współpracę z mikroprzedsiębiorstwami, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i będącymi jednocześnie przedstawicielami wolnych zawodów. Stąd w naszej ofercie osoby wykonujące jeden z zawodów zaufania publicznego mają do wyboru wiele rozwiązań w zakresie zarządzania płynnością, bankowości elektronicznej, jak i dostępu do źródeł finansowania. Wprowadzenie nowego produktu finansowania hipotecznego to kolejny krok Deutsche Bank Polska mający na celu stworzenie osobom wykonującym wolne zawody warunków do pozyskiwania kapitału na rozwój i prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej – mówi Waldemar Jarek, Dyrektor w Deutsche Bank odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców.

W ramach oferty Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów możliwe jest uzyskanie kredytu w PLN, nawet do 2 MLN PLN, z okresem finansowania do 15 lat. Oprocentowanie jest zmienne, zależne od stawki WIBOR 3M. Kapitał spłacany jest miesięcznie w równych lub ratach malejących. Osoby wykonujące wolny zawód mogą przeznaczyć kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobnie jak w przypadku klasycznego kredytu inwestycyjnego dla Profesjonalistów procedury są proste a podejście do Klienta bardzo elastyczne - w przypadku kwoty poniżej 1 mln, Bank stosuje uproszczoną procedurę w zakresie dokumentacji, jak i procesu weryfikacji zdolności kredytowej - firma nie musi przedstawiać zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US.

Od ubiegłego roku Deutsche Bank oferuje kredyt inwestycyjny dla Profesjonalistów z kwotą finansowania do 400 000 PLN i okresem spłaty do 8 lat. Bank w ramach tego produktu uprościł dokumentację oraz proces weryfikacji zdolności kredytowej. Celem finansowania są inwestycje związane z rozwojem działalności gospodarczej, kredyt inwestycyjny dla Profesjonalistów daje także możliwość refinansowania nakładów do 24 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku.

Przedsiębiorca który planuje skorzystać z oferty Deutsche Bank może liczyć na pomoc indywidualnego Doradcy, który pomoże wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie, dostosowane do potrzeb firmy.

Szczegółowe informacje: 

 • Waluta: PLN

 • Cel kredytowania:
  • finansowanie rozwoju bieżącej działalności

  • spłata istniejących kredytów inwestycyjnych w innych bankach

 • Wysokość finansowania:
  • minimalna kwota 100 000 PLN

  • maksymalna kwota 2 MPLN

 • Okres kredytowania: do 15 lat

 • Prowizje: zgodnie z TOiP dla Klientów biznesowych

 • Oprocentowanie: zmienne, zależne od WIBOR 3M

 • Zabezpieczenia:
  • Wpis hipoteki na pierwszym miejscu w księdze wieczystej

  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego

  • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanej promocji. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.