13 kwietnia 2015

Deutsche Bank Polska wprowadził mechanizm okresowych ulg w przypadku ujemnej wartości sumy stawki LIBOR i marży w ramach kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF

Deutsche Bank Polska wprowadził mechanizm okresowej ulgi, stosowany w odniesieniu do kredytów hipotecznych w CHF, w przypadku których suma stawki LIBOR i marży przyjmuje wartość ujemną. Decyzja Banku dotycząca mechanizmu okresowej ulgi wynika z oceny szczególnej sytuacji wzrostu kursu CHF po styczniowej decyzji Narodowego Banku Szwajcarii, skutkującej zwiększonymi obciążeniami finansowymi Klientów spłacających zobowiązania w tej walucie.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.