12 stycznia 2015

Promocja kredytów mieszkaniowych - zwrot opłaty za inspekcję nieruchomości poniesionej przed udzieleniem kredytu

Do końca stycznia br. można skorzystać z promocji Deutsche Bank Polska, w ramach której opłata za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu mieszkaniowego w PLN, standardowo wynosząca od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości, zostanie zwrócona Klientom po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty.

Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN, składanych do 31 stycznia 2015 r., w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego. 


Polega ona na zwrocie opłaty za inspekcję nieruchomości, poniesionej przez Kredytobiorcę
w momencie składania wniosku, wynoszącej od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości. Zwrot ten następuje po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty na rachunek bieżącej obsługi kredytu, w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Banku:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7602194.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-Promocji-%22Zwrot-oplaty-za-inspekcje-nieruchomosci-po-wyplacie-Kredytu%22

Promocją objęte są wszystkie, dostępne w ofercie Deutsche Bank Polska, kredyty mieszkaniowe w PLN (w tym udzielane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” i dotacji NFOŚiGW) w poniższych pakietach:

Pakiet Ubezpieczeniowy (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,49% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy
  z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego wpływów na konto, marża jest podwyższana do poziomu ustalonego dla Pakietu Standardowego, przy czym może ona zostać obniżona na pisemny wniosek Kredytobiorcy, jeżeli warunek ten będzie prawidłowo wypełniony przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Brak spełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu marży standardowej oraz koniecznością zapłaty prowizji w wysokości 2% z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również inwestycjami):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,49% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego wpływów na konto, marża jest podwyższana do poziomu ustalonego dla Pakietu Standardowego, przy czym może ona zostać obniżona na pisemny wniosek Kredytobiorcy, jeżeli warunek ten będzie prawidłowo wypełniony przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Brak spełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu marży standardowej oraz koniecznością zapłaty prowizji w wysokości 2% z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową oraz inwestycjami):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,1%,
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,29% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042%) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego wpływów na konto, marża jest podwyższana do poziomu ustalonego dla Pakietu Standardowego, przy czym może ona zostać obniżona na pisemny wniosek Kredytobiorcy, jeżeli warunek ten będzie prawidłowo wypełniony przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Brak spełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu marży standardowej oraz koniecznością zapłaty prowizji w wysokości 2% z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Standardowy:
 • marża od 2,59% w zależności od poziomu LTV, z możliwością uzyskania obniżek w przypadku skorzystania z dodatkowych produktów Banku, takich jak: rachunki db Life, db Invest lub db Elite wraz z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa lub ubezpieczenie od utraty pracy; przy czym rachunek i karta kredytowa muszą być utrzymywane przez cały okres kredytowania,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży o wartość obniżki za poszczególne produkty dodatkowe wskazanej w umowie kredytu
 • prowizja za udzielenie kredytu: 2%,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 3 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.