25 listopada 2014

Majstersztyk w inwestycjach – ostatnie dni promocji pakietów atrakcyjnych lokat z oprocentowaniem aż do 8% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank

Już tylko do 28 listopada br. Deutsche Bank oferuje dwa pakiety Dynamiczny i Pracujący, w skład których wchodzą atrakcyjnie oprocentowane, trzymiesięczne lokaty oraz fundusze inwestycyjne. W zależności od pakietu, część środków jest zdeponowana na lokacie o oprocentowaniu 4% lub 8% w skali roku przez pierwsze trzy miesiące. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie wybranych przez Klienta jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI i TFI PZU.

Oferta Deutsche Bank przeznaczona jest dla osób, które szukają rozwiązań depozytowych

o atrakcyjnym oprocentowaniu, a jednocześnie myślą o inwestowaniu wolnych środków
w dłuższym terminie i dywersyfikacji swoich oszczędności. W jej ramach Deutsche Bank oferuje dwa pakiety do wyboru:

  • Pakiet Pracujący – 50% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 4% w skali roku i 50% w fundusze Skarbiec TFI, JP Morgan we współpracy ze Skarbiec TFI i TFI PZU;
  • Pakiet Dynamiczny – 25% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie z oprocentowaniem 8% w skali roku i 75% w fundusze Skarbiec TFI, JP Morgan we współpracy ze Skarbiec TFI i TFI PZU.

W ramach oferty Klient może nabywać bez opłaty wstępnej jednostki 27 funduszy dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Wśród nich do wyboru są m.in. cztery subfundusze Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO dające unikalne, globalne rozwiązania inwestycyjne.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 1 tys. zł, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Klient może skorzystać z więcej niż jednego pakietu. Oferta jest przeznaczona zarówno dla dotychczasowych, jak i dla nowych Klientów Deutsche Bank, którzy wpłacą nowe środki w okresie promocji, trwającej do 28 listopada br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.