29 października 2014

Polski inwestor indywidualny nadal w formie - wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2014 we współpracy z Deutsche Bank

Statystyczny polski inwestor indywidualny to młody mężczyzna. Aktywność na giełdzie traktuje jako dodatkowe źródło dochodu, poświęcając na nią nie więcej niż godzinę dziennie. Inwestuje głównie w akcje polskich spółek notowanych na GPW. Decyzje podejmuje w oparciu o własne analizy i wyczucie. Kluczowym narzędziem inwestycyjnym jest dla niego rachunek maklerski. Powinien on być tani, oferować dostęp do notowań w trybie online w ramach przejrzystej platformy transakcyjnej. To niektóre z wniosków tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów (OBI), przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przy wsparciu Deutsche Bank.

Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, pod koniec sierpnia br. w Polsce zarejestrowanych było ponad półtora miliona rachunków maklerskich. Liczbę aktywnych inwestorów indywidualnych, którzy w pierwszym półroczu wygenerowali na głównym rynku akcji GPW 13 proc. obrotów, szacuje się na kilkaset tysięcy. SII postanowiło, we współpracy z Deutsche Bank Polska, jak co roku sprawdzić, w jaki sposób inwestują, jakie są ich potrzeby i oczekiwania.


Jak inwestuje Kowalski
Jak pokazują wyniki badania, aż 92 proc. inwestorów indywidualnych w Polsce deklaruje, że swoim portfelem zarządza samodzielnie, poprzez rachunek maklerski. Do pośrednictwa funduszy inwestycyjnych przyznaje się 35 proc. badanych.

Mimo że większość ankietowanych to inwestorzy z maksymalnie pięcioletnim stażem, aż 66 proc. z nich podejmuje decyzje w oparciu o własne analizy lub wyczucie (54 proc.). Ważnym źródłem wiedzy o rynku kapitałowym są również raporty spółek giełdowych (44 proc.). Pozostali inwestorzy aktywnie poszukują informacji w mediach, w tym głównie w prasie i internetowych portalach branżowych. Co ciekawe, jedynie 36 proc. badanych zdaje się na analizy przygotowywane przez domy maklerskie. Tylko 6 proc. ufa rekomendacji znajomych.

Jedynie dla 10 proc. ankietowanych inwestowanie na giełdzie stanowi sposób na życie. Dla 62 proc. jest to jedynie dodatkowe źródło dochodu. Polscy inwestorzy aktywnie dywersyfikują swoje środki. Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zainwestowała w akcje polskich spółek notowanych na GPW. Nieco mniej niż 30 proc. wybrało jednostki funduszy inwestycyjnych (TFI). Bardziej ostrożni ulokowali środki na depozytach lub w gotówce (30 proc. ankietowanych). – Profil polskiego inwestora indywidualnego nie zmienił się znacząco w porównaniu do ubiegłorocznego badania – zauważa Tomasz Bednarski z Biura Maklerskiego Deutsche Bank. – Pozytywnym faktem jest to, że stopniowo wzrasta średnia wartość jego portfela, która utrzymuje się na poziomie kilkunastu do trzydziestu tysięcy złotych – mówi.

Pytani o najbardziej atrakcyjne alternatywy dla GPW badani wskazywali na inwestycje w surowce (36 proc. badanych), 32 proc. wybrałoby rynek walutowy, a o jeden procent mniej – obligacje korporacyjne. Nikłym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości. Co drugi respondent chciałby mieć możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Przed inwestowaniem na obcych rynkach skutecznie powstrzymuje jednak brak dostatecznych informacji i obawa przez ryzykiem związanym z odmiennymi regulacjami.

Rachunek maklerski skrojony na miarę
Idealny rachunek maklerski musi być tani (najlepiej bezpłatny), oferować niskie prowizje (jako kluczowy czynnik wskazało je 73 proc. badanych) i zapewniać dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (najważniejszy czynnik dla 58 proc. odpowiadających). Akceptowalny poziom prowizji to według badanych inwestorów mniej niż 0,29-0,39 proc. od transakcji dokonywanej online. Znaczenie ma również prostota obsługi platformy transakcyjnej (wskazywana jako istotna przez 52 proc. badanych). Co ciekawe, jedynie 0,2% inwestorów przywiązuje wagę do aplikacji mobilnej.

Jak mówi Tomasz Bednarski z Biura Maklerskiego Deutsche Bank, choć cena i wygoda użytkowania są kluczowymi dla inwestorów parametrami, na znaczeniu zyskują też inne czynniki. – Jak pokazują nasze doświadczenia z rachunkiem db Makler, dostęp do materiałów analitycznych i usługi doradztwa inwestycyjnego, możliwość udziału w nowych ofertach publicznych, jak najpełniejsza dostępność instrumentów  notowanych na GPW, obligacji, kontraktów i akcji z NewConnect, możliwość błyskawicznego zasilania konta maklerskiego środkami z konta bankowego - to kombinacja, która sprawia, że oferta faktycznie wyróżnia się na rynku – wymienia Tomasz Bednarski.

Polski rynek kapitałowy okiem inwestorów
Pytani o ocenę polskiego rynku kapitałowego inwestorzy indywidualni jako jego największą słabość wymieniają wysokość podatku od zysków kapitałowych (44 proc.). Kolejne wady to niska płynność (35 proc.), wysokie koszty transakcyjne i słaby poziom edukacji finansowej. Jak komentuje Łukasz Porębski z SII, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od wielu lat prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy o rynku kapitałowym wśród obecnych i przyszłych inwestorów. Co trzeci inwestor w badaniu OBI to osoba pomiędzy 26 a 35 rokiem życia. Co roku na rynek wchodzi kolejne pokolenie. Tym bardziej ważne jest, by poprzez odpowiednie aktywności wspierać rozwój kompetencji i ośmielać coraz szerszą grupę osób do pomnażania ich oszczędności z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego – mówi.

Polscy inwestorzy najchętniej poszerzyliby wiedzę z zakresu technik analizy instrumentu finansowego. Tajniki psychologii inwestowania chciałoby dodatkowo zgłębić ponad 43 proc. badanych. Niedostatki w wiedzy teoretycznej nie stanowią bariery w osiąganiu satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. Większość inwestorów uczestniczących w badaniu uzyskała w 2013 roku dodatnią stopę zwrotu, a co dziesiąty może pochwalić się zyskiem na poziomie powyżej 20 proc.

Zaprezentowane wyniki zostały zebrane w ramach dwunastej edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, które służy Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych oraz instytucjom rynku kapitałowego w Polsce do lepszego poznania potrzeb i preferencji inwestorów indywidualnych. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem ankiety internetowej na grupie 7023 osób, przy wsparciu Deutsche Bank.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.